Et udvalg af skulpturer i Hjørring

Hjørring er kommunens hovedstad og eneste købstad.

Købstadsrettighederne fik byen i 1243, og med tre kirker fra 11-1200-tallet indenfor et meget lille område var byen allerede dengang et kulturelt centrum. Byen oplevede et befolkningsboom i anden halvdel af 1800-tallet, især efter anlæggelsen af jernbanen gennem byen i 1870erne.

I samme periode blev Hjørring amtscentrum med en række funktioner, som f.eks. arrest, centralsygehus og centralbibliotek, ligesom en række uddannelses- og kulturinstitutioner er blevet placeret i byen, her under Vendsyssel Kunstmuseum, grundlagt i 1963, hvis store samling fortrinsvist tæller kunst fra 1945 og frem.

I Hjørring finder man kommunens største koncentration af offentligt tilgængelig kunst. Siden 1960erne har byen haft et kunstudvalg, der med årlige tilførsler af kommunale midler samt støtte fra fonde og sponsorer har kunnet erhverve værker af en lang række af landets førende billedhuggere. Kommunens kunstudvalg bredte med kommunalreformen i 2007 sit virke ud til den nye storkommune.

Kunsten i Hjørring er mangfoldig. Der findes flere end 150 skulpturer rundt om i byen, og en tur gennem byen giver et indblik i dansk skulpturhistorie gennem de seneste ca. 150 år, men hovedvægten på årene efter 1965. Ruten nedenfor koncentrerer sig om midtbyen, men også byens yderområder er rigt forsynet med kunstneriske oplevelser.

På turen kommer man rundt til et udvalg af skulpturerne i Hjørring. Turen er koncentreret om midtbyen.