Erland, Paul (f. 1937)

Uddannet smed, har siden 1974 arbejdet som billedhugger. Paul Erlands skulpturer er oftest skabt i sten eller bronze. De er frie fortolkninger af dyr, fugle og mennesker. Værkerne rummer et vist genkendeligt indhold, men for Erland gælder det frem for alt om at skabe skulpturer, der kalder på fabulering og historiefortælling. Erlands skulpturer ses i en række nordjyske byer, bl.a. i fødebyen Frederikshavn.

Deutsch
Gelernter Schmied, hat seit 1974 als Bildhauer gearbeitet. Paul Erlands Skulpturen sind meistens in Stein oder Bronze gearbeitet. Sie sind freie Interpretationen von Tieren, Vögeln und Menschen. Die Werke haben einen gewiss erkennbaren Inhalt, aber für Erland geht es hauptsächlich darum, Skulpturen zu erschaffen, die Fabulierung und Geschichtserzählung zeigen. Erlands Skulpturen können in mehren Städten in Nordjütland gesehen werden, u.a. in seiner Geburtsstadt Frederikshavn.

English
Formally trained as a blacksmith, has since 1974 worked as a sculptor. Paul Erland’s sculptures are most often created in stone or cast in bronze. They are interpretations of animals, birds, and people. The works contain some recognizable content, but for Erland, the important thing is to create sculptures that call upon a sense of whimsy and storytelling. Erland’s sculptures may be seen in a number of towns in Northern Jutland, among others, his hometown of Frederikshavn.