Jacobsen, Robert (1912-1993)

Selvlært som billedhugger. Robert Jacobsen udførte skulpturer i metal og sten. Hans tidligste værker blev til omkring 1930, hvor han blev del af det unge kunstmiljø, som senere stiftede sammenslutningen linien og fra 1948 var med til at danne Cobra-bevægelsen. Hans skulptur var først præget af interessen for folkekunst og afrikanske masker men blev senere nonfigurative studier af masse og tomrum. Robert Jacobsens værker kan ses i en lang række danske byer.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Robert Jacobsen erschuf Skulpturen in Metall und Stein. Seine frühesten Werke entstanden um 1939, wo er Teil des jungen Künstlerkreises wurde, der später den Künstlerverband "linien" gründete, und ab 1948 war er mitwirkend bei der Gründung der Cobra-Bewegung. Seine Skulpturen waren anfangs von dem Interesse für Volkskunst und afrikanische Masken geprägt, wurden aber später non-figurative Studien von Masse und Leere. Robert Jacobsens Werke können in vielen dänischen Städten gesehen werden.

English
Self-taught sculptor. Robert Jacobsen created sculpture in metal and stone. His earliest works stem from around 1930, when he became part of the young artists’ movement which later became known as “linien”. From 1948, he was part of the group that started the COBRA movement. In the early days, his sculpture was influenced by his interest in folk art and African masks, but later works are non-figurative studies of mass and negative space. Robert Jacobsen’s works may be seen in many Danish cities.