Thune Andersen, Gerda (f. 1932)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1954-1959, studier på Ecôle des Beaux Arts, Paris 1956. Gerda Thune Andersens værker er oftest konkret-abstrakte metalskulpturer, bygget op af geometriske former i et stringent formsprog, præget af rytme og planforskydning. En del af disse værker er bemalet i stærke, klare farver, mens andre fremstår i bronzens varierede patineringer. Gerda Thune Andersen har lavet skulpturer til en række byer landet over.

Hun blev i 1975 medlem af Vrå-udstillingen, og hendes værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Ausbildung an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1954-59, Studien an der Ecole des Beaux Arts Paris 1956. Gerda Thune Andersens Werke sind häufig konkret-abstrakte Metallskulpturen, von geometrischen Formen in einer stringenten Formsprache aufgebaut, von Rhythmus und Planverschiebung geprägt. Teile dieser Werke sind in starken, klaren Farben, wobei andere in den variierenden Patinierungen der Bronze gehalten sind. Gerda Thune Andersen hat Skulpturen gemacht für Städte landesweit.

1975 wurde sie Mitglied der Vrå-udstillingen, und ihre Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Educated at the Art Academy’s Sculpture School, Copenhagen, 1954-59, studied at the École des Beaux Arts, Paris 1956. Gerda Thune Andersen’s works are most often concrete-abstract metal sculptures, that are built up of geometric forms in a stringent style, which is marked by rhythym and planar contrast. Some of the works are painted in bright, clear colors, while others show varying forms of patina on bronze. Gerda Thune Andersen has created sculptures for many cities in Denmark.

In 1975, she became a member of the Vrå Exhibition, and her works are on view at the Vendsyssel Art Museum and Kunstbygningen in Vrå.