Nielsen Sondrup, Just (1873-1947)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1900-1905. Just Nielsen Sondrup skildrede sin tids småkårsfolk, bl.a. de hårdtarbejdende bønder i en redelig, socialt farvet naturalistisk stil, men han lavede også portrætter af provinsens prominente, skildret med den sociale selvfølelse, som hørte deres stand til. Just Nielsen Sondrups værker ses i en række provinsbyer.

Deutsch
Ausgebildet an der Schule für Bildhauerkunst an der Kunstakademie Kopenhagen 1900-1905. Just Nielsen Sondrup schilderte die kleinen Leute seiner Zeit, u.a. die hart arbeitenden Bauern in einem redlichen, sozial gefärbten naturalistischen Stil, aber er porträtierte auch die Prominenz der Provinz mit dem sozialen Selbstgefühl, das zu ihrem Stand gehörte. Just Nielsen Sondrups Werke können in mehreren Provinzstädten gesehen werden.

English
Educated at the Art Academy’s Sculpture school, Copenhagen, 1900-1905. Just Nielsen Sondrup portrayed the poor and working man of his time. He also portrayed hard-working farmers in a laudatory, socially realistic style, but he also painted potraits of the prominient people of the province, in a style that suited their status. Just Nielsen Sondrup’s works are on view in a number of provincial towns.