Hofmeister, Johannes (1914-1990)

Uddannet murer, selvlært som maler. Bror til Poul Hofmeister. Johannes Hofmeister var maler og udførte kun ganske få skulpturelle arbejder. I en forenklet, men malerisk kraftfuld stil skildrede han de nære omgivelser omkring Hjørring og føjede gennem alvorsfuldhed og stilisering et vist almenmenneskeligt element til sine værker. Han var medlem af Vrå-udstillingen fra 1950 til sin død, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Gelernter Maurer, autodidaktischer Maler, Bruder von Poul Hofmeister. Johannes Hofmeister war Maler und produzierte nur wenige skulpturelle Arbeiten. In einem vereinfachten, aber malerisch kraftvollem Stil schilderte er die nahe Umgebung Hjörring und fügte seinen Werken durch Ernsthaftigkeit und Stilisierung ein gewisses allgemein-menschliches Element hinzu. Er war Mitglied der "Vraa-udstillingen" von 1950 bis zu seinem Tod, und seine Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vraa gesehen werden.

English
Formally trained as a brick layer, self-taught painter. Brother to Poul Hofmeister. Johannes Hofmeister was a painter, and produced extremely few sculptural works. In a strongly simplified, but powerfully graphic style, he portrayed the environment around Hjørring, and added a certain familiar humanity through his gravity and stylization. He was a member of the Vrå exhibition from 1950 until his death, and his works are on view at Vendsyssel Art Museum, and Kunstbygningen in Vrå.