Moseholm, Keld (f. 1936)

Uddannet på Det fynske Kunstakademi, Odense 1958-62, samt på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1965-70. Keld Moseholm arbejder både figurativt, hvor især børne- og kvindeskikkelser er motivet, og i en mere surreel stil, hvor små tykke mænd tumler med, hvad der synes at være uoverkommelige opgaver, der klart overgår deres fysiske formåen. Disse skulpturer er på engang humoristiske og uhyggelige, og de kan ses som satiriske kommentarer til menneskets stræben. Keld Moseholms værker ses i en lang række byer og institutioner.

Deutsch
Ausbildung an der "Fynske Kunstakademi" Odense 1958-62 und an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1965-70. Keld Moseholm arbeitet sowohl figurativ als auch surrealistisch. In seinen figurativen Arbeiten sind besonders Kinder- und Frauengestalten sein Motiv, und in seinen surrealistischen Arbeiten sind es kleine, dicke Männer, die sich mit scheinbar nicht zu bewältigenden Aufgaben beschäftigen, die deutlich die physischen Fähigkeiten dieser Männer übertreffen. Diese Skulpturen sind zugleich humorvoll und unheimlich, und sie können als satirische Kommentare zum Streben des Menschen gesehen werden. Keld Moseholms Werke können in zahlreichen Städten und Institutionen gesehen werden.

English
Formally educated at The Fynske Art Academy, Odense 1958-62, and at the Sculpture school of the Art Academy, København, 1965-70. Keld Moseholm works both figuratively, with a special focus on the child’s and female forms; and in a more surrealistic style, in which little, fat men are set up against seemingly insurmountable problems that are clearly greater than their physical strength can deal with. These sculptures are both humoristic and a bit frightening, and may be seen as a satirical comment upon human efforts to achieve and control. Keld Moseholm’s works may be seen in many cities and institutions across Denmark.