Riget, Karl Aage (1933-2001)

Uddannet håndværksmaler 1951, studier på Teknisk Skole 1951-53. Selvlært som kunstmaler og billedhugger. Karl Aage Riget repræsenterede den konkrete, non-figurative skulptur, hvor form, volumen og rumlighed var omdrejningspunktet. Skulpturerne er ofte strukturerede ophobninger af geometriske former som kuber og cylindre, skabt i poleret stål eller med farverig bemaling. Karl Aage Riget havde tillige en stor grafisk produktion, og hans værker ses i samlinger og byrum landet over.

Deutsch
Gelernter Handwerksmaler 1951, Studien an der Technischen Schule 1951-53. Autodidaktischer Kunstmaler und Bildhauer. Karl Aage Riget repräsentierte die konkrete, non-figurative Skulptur, wo Form, Volumen und Räumlichkeit der Drehpunkt ist. Die Skulpturen sind häufig Ansammlungen geometrischer Formen wie Würfel und Zylinder, in poliertem Stahl erschaffen oder bunt bemalt. Außerdem hatte Karl Aage Rieget eine große grafische Produktion, und seine Werke können in Sammlungen und Städten landesweit gesehen werden.

English
Formally trained as a house painter 1951. Studied at technical college 1951-53. Self-taught painter and sculptor. Karl Aage Riget was a representive for concrete, non-figurative sculpture, where form, volume and use of space are the main focus. The sculptures are often structured clusters of geometric forms such as cubes or cylinders, created in polished steel, or covered in colorful paint. Karl Aage Riget also had a large graphic production, and his works may be seen in collection and city spaces around Denmark.