Justesen, Kirsten (f. 1943)

Uddannet billedhugger, rumkunstner og kunstpædagog på kunstakademierne i Odense, Århus og København 1964-1975. Kirsten Justesen arbejder som billedhugger, video- og installationskunstner og som performer. Hendes kunst har afsæt i 1970ernes kvindebevægelse og kredser den dag i dag om kvinderoller og kvindekroppen, oftest kunstnerens egen nøgne krop.

Deutsch
Ausgebildete Bildhauerin, Raumkünstlerin und Kunstpädagogin an den Kunstakademien in Odense, Aarhus und Kopenhagen 1964-1975. Kirsten Justesen arbeitet als Bildhauerin, Video- und Installations-Künstlerin und als Performer. Ihre Kunst hat Wurzeln in der Frauenbewegung der 70er und kreist heute um die Rolle der Frau und um den weiblichen Körper, häufig dem nackten Körper der Künstlerin.

English
Formally trained sculptor, installation artist, and art educator at the academies of art in Odense, Århus, and Copenhagen 1964-1975. Kirsten Justesen works as a sculptor, video and installation artist, and as a performance artist. Her art has its roots in the feminist movement of the 1970s, and presently deals with womens’ roles, and the female body, most often, the artist’s own nude body.