Nygård, Øjvind (1948-2010)

Uddannet på Skolen for Brugskunst, København, 1973-77 og på Kunstakademiets Billedhuggerskole sammesteds 1977-83. Var i 1970erne med til at udvikle den postmodernistiske skulptur herhjemme. Med reference til såvel klassisk billedhuggerkunst som moderne masseproduktion skabte han værker, der markerede en ironisk, tvetydig tilgang til kunsten. Øivind Nygårds værker ses i en række museumssamlinger og byer landet over.

Deutsch
Ausbildung an der"Skolen for Brugskunst" (Schule für angewandte Kunst) Kopenhagen 1973-77 und an der Bildhauerschule an der Kunstakademie 1977-83. Er war in den 70ern mitwirkend bei der Entwicklung der postmodernen Skulptur hierzulande. Mit Referenzen zu, sowohl der klassischen Bildhauerei, als auch der modernem Massenproduktion schuf er Werke, die einen zweideutigen Zugang zu der Kunst markierten. Øivind Nygårds Werke können in einer Reihe von Museumssammlungen landesweit gesehen werden.

English
Formally trained at the school for Arts and Crafts, København, 1973-77, and at the Art Academy’s Sculpture School København 1977-83. Was part of the development of post-modernist sculpture in Denmark. With references to both classical sculpture and modern mass production, he created works that expressed an ironic, ambiguous approach to art. Øivind Nygård’s works are on view in a number of museum collections and cities in Denmark.