Utzon-Frank, Ejnar (1888-1955)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1906, og på P.S. Krøyers Kunstskole 1907-1908. Ejnar Utzon-Frank udviklede sin skulptur i klassisk retning i en tid, hvor kunsten ellers var optaget af frigørelsen fra virkeligheden. Han var optaget af proportion, silhuet og balance, og han fandt stor inspiration i den klassiske, græske mytologi. Udførte tillige en lang række portrætbuster, placeret rundt om i landet.

Deutsch
Ausbildung an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1906 und an der Kunstschule des P.S. Kröyers 1907-1908. Ejnar Utzon-Frank entwickelte seine Skulpturen in einer klassischen Richtung in einer Zeit, wo die Kunst sich sonst mit der Befreiung von der Wirklichkeit beschäftigte. Er interessierte sich für Proportionen, Silhouetten und Balance, und er fand große Inspiration in der klassischen, griechischen Mythologie. Er führte außerdem eine lange Reihe von Porträt-Büsten aus, die landesweit zu sehen sind.

English
Educated at the Art Academy’s Sculpture School, København, 1906, and at known artist P.S. Krøyer’s Art School 1907-08. Ejnar Utzon-Frank developed his classically oriented style during a time when art was freeing itself from a realitic expression. He was concerned with proportion, sihouette and balance, and was strongly influenced by classical, Greek mythology. He also made a great number of portrait busts which may be seen in many towns in Denmark.