Thomsen, Svend (1927-2005)

Uddannet kiropraktor, selvlært som fotograf. Svend Thomsen arbejdede primært som fotograf og var optaget af både landskabsfotografiet og fotografikken. Han skabte kun ganske få abstrakte skulpturer, ligesom han udførte en vis mængde stringente designopgaver. I mange år var han ”hoffotograf” på Vrå-udstillingen, og skabte dér et enestående dokumentationsmateriale.

Svend Thomsen var til 2005 medlem af Vrå-udstillingen, og hans fotografiske værker kan ses på Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring.

Deutsch
Gelernter Chiropraktiker, autodidaktischer Fotograf. Svend Thomsen arbeitete hauptsächlich als Fotograf und war sowohl von der Fotografie als auch von der Fotografik angetan. Er schuf nur ganz wenige abstrakte Skulpturen, so wie er auch eine Menge stringente Designeraufgaben ausführte. Viele Jahre war er "Hoffotograf" der Vrå-udstillingen und machte dort ein einzigartiges Dokumentationsmaterial.

Svend Thomsen war bis 2005 Mitglied der Vrå-udstillingen, und seine fotografischen Werke können im Historisches Museum in Hjörring gesehen werden.

English
Formally educated chiropractor, self-taught photographer. Svend Thomsen worked primarliy as a photographer, and was very interested in both landscape photography, and the art of photography. He made a few abstract sculptures, and created some very stringent design projects. For many years, he was the “Royal Photographer” of the Vrå Exhibition, and there he created an exemplary body of documentary work.
He was a member of the Vrå Exhibition until 2005, and his photographs may be seen at Vendsyssel Historical Museum, Hjørring.