Hooge-Hansen, Lis (1931-1981)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole i København 1952-54. Lis Hooge-Hansens skulpturer var abstrakte, ofte organiske former, som hun huggede ud i træ eller sten og efterfølgende støbte i bronze. Værkerne refererer til menneskekroppe på et associativt plan, og netop dette element af symbol var inspireret af både europæisk, abstrakt skulptur og såkaldt primitiv kunst fra bl.a. Sydamerika. 

Deutsch
Ausgebildet an der Bildhauerschule der Kunstakademie in Kopenhagen 1952-54. Lis Hooge-Hansens Skulpturen waren abstrakte, oft organische Formen, die sie in Holz oder Stein meißelte und nachfolgend in Bronze goss. Die Werke referieren zu dem menschlichen Körper auf einem assoziativen Plan, und genau dieses Symbolelement war sowohl von europäischer, abstrakter Skulptur als auch von der sogenannten primitiven Kunst, aus u.a. Südamerika, inspiriert.

English
Educated at the sculpture school of the Art Academy of Copenhagen 1952-54. Lis Hooge-Hansen’s sculptures were abstract, often organic forms which she carved in wood or stone, and subsequently cast in bronze. The works refer to the human form by association, and this element of symbolism was inspired by both European abstract sculpture, and so-called “primitive” art from such places as South America.