Sørensen, Bent (1923-2008)

Uddannet håndværksmaler 1944, Kunstakademiets Maler- og billedhuggerskole, København 1946-1947. Bent Sørensen blev i sine unge år optaget af den konstruktivistiske skulptur, men arbejdede livet igennem også med figurative, anekdotiske værker. Skulpturerne blev fremstillet i sten, træ, keramik og jern, som blev hans foretrukne materiale. Metalskulpturerne blev ofte bemalet i stærke farver.

Bent Sørensens værker ses i en række museumssamlinger, ligesom han har skabt værker til en lang række byrum landet over.

Deutsch
Gelernter Handwerksmaler 1944, Maler- und Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1946-1947. In seinen jungen Jahren fand Bent Sørensen Interesse an der konstruktivistischen Skulptur, arbeitete aber sein Leben lang auch mit figurativen, anekdotischen Werken. Die Skulpturen wurden in seinen Lieblingsmaterialien Stein, Holz, Keramik und Eisen hergestellt. Die Metallskulpturen wurden oft in grellen Farben bemalt.

Bent Sørensens Werke können in einer Reihe von Museumssammlungen und Städten landesweit gesehen werden.

English
Trained as a house painter 1944, Art Academy schools of painting and sculpture, Copenhagen, 1946-47. Bent Sørensen was in his youth interested in constructivist sculpture, but throughout his life, also created figurative, anecdotal works. The sculptures were created in stone, wood, ceramic and iron, which became his favored material. The metal sculptures were often painted in bright colors.

Bent Sørensen’s works are a part of many museum collections, and may be seen in many city spaces around Denmark.