Roda Reilinger, Rolf (f. 1919 (Israel))

Uddannet billedhugger i Israel. Rolf Roda Reilinger besøgte i 1970erne Danmark som led i en udveksling fra en israelsk kibbutz. Opholdet i Danmark førte til opstilling af tre skulpturer: ”And Night Fell And Morning Came, Israels Plads, København, 1975, ”Noas Ark”, Mølleparken, Aalborg, 1976, og ”Tak til Sindal fra Israel”, Sindal, 1977, alle skænket som det israelske folks tak til Danmark for indsatsen for jøderne under 2. verdenskrig.

Deutsch
Ausgebildeter Bildhauer in Israel. Rolf Roda Reilinger besuchte Dänemark in den 70ern als Teil eines Austausch eines israelischen Kibbuz. Der Aufenthalt in Dänemark führte zur Aufstellung von drei Skulpturen: "And Night Fell And Morning Came", Israels Plads Kopenhagen 1975, "Arche Noah", Mölleparken Aalborg 1976, und "Danke an Sindal von Israel", Sindal 1977, alle als Danke des israelischen Volkes an Dänemark, geschenkt für den Einsatz für die Juden während des Zweiten Weltkrieges.

English
Trained as a sculptor in Israel. Rolf Reilinger visited Denmark in the 1970’s as part of an exchange program for a kibbutz in Israel. His stay in Denmark led to the three sculptures:”And Night Fell And Morning Came”, Israels Plads, København, 1975. “Noah’s Ark”, Mølleparken, Ålborg, 1976. And, “Thanks to Sindal from Israel”, Sindal, 1977. All donated to Denmark in thanks from the people of Israel for Danish assistance to the Jews during World War II.