Foersom Hegndal, Valdemar (1916-2002)

Uddannet billedskærer, studier på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1942-50. Valdemar Foersom Hegndal var især optaget af kvindeskikkelsen, som han skildrede i et forenklet, stiliseret formsprog, baseret på klassisk komposition, men fortolket med modernistens interesse for det rent formelle. Valdemar Foersom Hegndal skabte endvidere kirkeudsmykninger, hvoraf Emmersbæk Kirke ved Hirtshals kan nævnes. Han var medlem af Vrå-udstillingen fra 1963 til sin død, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Ausgebildeter Bildschnitzer, Studien an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1942-50. Valdemar Foerson Hegndal beschäftigte sich besonders mit der weiblichen Gestalt, welche er in einer vereinfachten, stilistischen Formsprache schilderte, aber interpretiert durch das Interesse des Modernisten für das rein Formale. Ferner erschuf Valdemar Foersom Hegndal Ausschmückungen für Kirchen, wovon Emmersbæk Kirche genannt werden kann. Er war Mitglied der "Vrå-udstilling" von 1963 bis zu seinem Tod, und seine Werke können sowohl im Vendsyssel Kunstmuseum als auch in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Formally trained as a wood carver, studied at the Art Academy’s Sculpture School, Copenhagen, 1942-50. Valdemar Foersom Hegndal was intrested in the female form, which he portrayed in a simplified, stylized form based on classical compostion, but with a modernists’ interest for the purely formal. He also created decorative works for churches, of which Emmersbæk near Hirtshals should be mentioned. He was a member of the Vrå exhibition from 1963 until his death, and his works are on view at Vendsyssel Kunstmuseum, and at Kunstbygningen in Vrå.