Iversen, Peter Langballe (f. 1945)

Uddannet folkeskolelærer, selvlært som billedhugger. Peter Langballe Iversen var i en årrække leder af Vrå Højskoles kunstlinje og arbejdede sideløbende med sin egen kunst. Hans tidligste skulpturer var keramiske fugle i et forenklet formsprog og nonfigurative, ofte geometriske jernskulpturer. Arbejder i dag som smykkekunstner.

Deutsch
Ausgebildeter Lehrer, autodidaktischer Bildhauer. Peter Langballe Iversen war Jahre lang Leiter der Kunstlinie der "Vraa Folkehöjskole" und arbeitete gleichzeitig mit seiner eigenen Kunst. Seine frühen Skulpturen waren keramische Vögel in einer vereinfachten Formsprache und non-figurative, oft geometrische Eisenskulpturen. Heute arbeitet Peter Langballe Iversen als Schmuck-Künstler.

English
Formally educated primary school teacher, self-taught sculptor. Peter Langballe Iversen was for many years the head of the Art Line for Vrå Højskole, at the same time as he developed and produced his own art projects. His earliest sculptures featured simplified ceramic birds, and non-figurative, geometric iron sculpture. Produces art jewely at present.