Poulsen, Axel (1887-1972)

Uddannet billedskærer hos sin far 1907, Kunstakademiets Billedhuggerskole 1908-11. Axel Poulsen tilhørte den generation af billedhuggere, der holdt fast i naturalismen i en tid, hvor kunsten ellers søgte mere abstrakte udtryk. Hans naturalistiske stil med en minutiøs overfladefinish vandt derfor ofte gehør ved udformning af store, offentlige monumenter. Axel Poulsen udførte tillige skulpturelle arbejder til en række kirker landet over.

Deutsch
Gelernter Bildschnitzer bei seinem Vater 1907, Bildhauerschule an der Kunstakademie 1908-1911. Axel Poulsen gehörte zu der Generation von Künstlern, die den Naturalismus festhielten in einer Zeit, in der die Kunst sonst mehr abstrakte Ausdrucksformen suchte. Deswegen gewann sein naturalistischer Stil mit einem minutiösen Oberflächenfinish oft Gehör bei der Gestaltung großer, öffentlicher Monumente. Axel Poulsen erschuf zusätzlich skulpturelle Arbeiten für eine Reihe von Kirchen landesweit.

English
Formallt trained as a wood sculptor in his father’s workshop, Art Academy’s Sculpture School 1908-11. Aksel Poulsen Belonged to the generation of sculptors who held on to a naturalitic style for a while, as others were becoming more abstract in expression. His naturalistic style with its perfectionistic surface treatment was therefore often selected for the creation of large, public monuments. Axel Poulsen also created works for the Church of Denmark.