"Soltegn"

(Granit. 1973)

Ved Sparekassen Vendsyssel, Brinck Seidelinsgade 10, Hjørring

Den gode historie

Edgar Funchs helt abstrakte skulpturer er oftest sammensat af geometriske og organiske former, der sammenflettes til en dynamisk form.

Soltegn refererer ikke til de oldnordiske helleristningers soltegn, men skal måske snarere opfattes som en stenudgave af de ildtunger, man kan se på Solens overflade.

Ejer

Hjørring Kommune, bestilt og erhvervet 1972 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

"Soltegn" (granit), 1973. Hjørring

Deutsch
Funch, Edgar: Sonnenzeichen, 1973. Hjørring
Die runde Formen der Skulptur weist auf die Sonne hin, wie der Name der Skulptur schon sagt. Hier geht es aber nicht um rituelle Schriftzeichen, wie man sie aus dem nordischen Altertum kennt , sondern um abstrakte Sonnenzeichen.

English
Funch, Edgar: Sun Symbol, (1973). Hjørring
The rounded shape of the sculpture refers to the sun of its title. This is not a direct reference to prehistoric sun symbols, but rather a modern abstraction of the sun.