"Chr. Røv"

(Granit. År ukendt)

Det Grafiske Værksted, Nørregade 35, Hjørring

Den gode historie

Edgar Funch var stenhugger i gammeldags forstand. Han kunne lytte sig frem til, hvordan en given sten ville reagere på hans hårdtslående værktøj. I sine skulpturer var Funch optaget af lysets og skyggernes spil på stenen, og variationen i huggemetode og overfladebehandling er med til at understrege dette.

Chr. Røvs respektløse titel er et godmodigt drilleri fra kunstnerens side rettet mod I. Chr. Sørensen, som fra 1970 til 1984 drev grafisk værksted i gården bag Nørregade 35. Hos I. Chr. Sørensen kom en lang række af landets førende grafikere, men også andre billedkunstnere eksperimenterede med grafik på værkstedet, her i blandt Edgar Funch. Det fortælles, at I. Chr. Sørensen altid returnerede kommunale breve og regninger til afsenderen med påskriften "Røv".

Ejer

Hjørring Kommunes Kunstudvalg

"Chr. Røv" (granit), uden år. Hjørring

Deutsch
Funch, Edgar: Chr. Arsch, Jahr unbekannt. Hjørring
Das kleine Relieff ist aus dynamischen Formen gebaut, was einen energischen Ausdruck ergibt. Die Bewegung und die Dynamik im Stein war ein wichtiges Ziel für den Künstler.

English
Funch, Edgar: Christian Ass, date unknown. Hjørring
This little relief is comprised of dynamic forms that add energy to the expression. The movement and dynamic of the rock are the most important goals of the artist in this work.