"Kornpladsen"

(Granit. 2007)

Skolegade / Christiansgade, Hjørring

Den gode historie

Stinne Teglhus arbejder oftest med kystens billeder og former, men her har hun taget udgangspunkt i Kornpladsens navn og ladet de spinkle kornaks fungere som vejviser ind i bebyggelsen.

Ejer

Boligforeningen Kornpladsen

"Kornpladsen" (granit), 2007. Hjørring

Deutsch
Teglhus, Stinne: Der Kornplatz, 2007. Hjørring
Die wehenden Ähren zeigen in Richtung der Siedlung und weisen somit auf den Namen des Platzes hin.

English
Teglhus, Stinne: The Grain Square, 2007. Hjørring
The bouncing sheaf of grain points to the building, and refers to the name of the square.