"Bautasten"

(Rød svensk granit, teglsten. 2005)

Ringvejen / Frederikshavnsvej, Hjørring

Den gode historie

Claes Hakes bautasten er Hjørrings største skulptur. Dens monumentale placering på en lille kuplet høj ved en af byens største indfaldsveje gør den til en værdig velkomst til byen og et klart signal om, at her er der kunst at se.

Mennesket har gennem årtusinder sat sig stene i landskabet til markering af religiøse steder, og Claes Hakes skulptur skriver sig dermed ind i en tradition for kendingsmærker i landskabet, om end dens abstrakte udformning og dens placering midt i en rundkørsel hører vores moderne tid til.

Ejer

Hjørring kommunes Kunstudvalg, erhvervet med tilskud på 300.000 kr. fra Hjørring Grundejerforening i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum.

Bautasten (rød, svensk granit, teglsten), 2005. Hjørring

Deutsch
Hake, Claes: Bautastein, 2005. Hjørring
Bautasteine sind die Monumente des Altertums, die für rituelle Gebräuche errichtet wurden. Claes Hake hat einen modernen Bautastein erschaffen, und sein Platz am geschäftigsten Kreisel der Stadt wirkt wie ein ironischer Kommentar zu der Verehrung des Autofahrens.

English
Hake, Claes: Ritual Bautastone, 2005. Hjørring
Bautastones are prehistoric monuments, raised for ritual purposes. Claes Hake has created a modern version of the bautastone, and by placing it in one of the city’s busiest roundabouts, one is led to think of it as an ironic statement on the worshiping of private cars.