"Vandkunst"

(Granit. 1985)

Nørretorv, Hjørring

Den gode historie

Vandkunstens kan i sin profil minde om et træ med stamme og krone. Granitblokkene, der er stablet ovenpå hinanden, bliver tykkere og tykkere og dermed tungere og tungere opad. Tyngden modsvares af det rislende vands lethed ned ad skulpturen, og Heide har med få midler henvist til stenens uforgængelighed, træets vækstmotiv og det uhåndgribelige vand, der ikke lader sig tøjle.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet af Hjørring Kommunes Kunstudvalg med støtte fra Sanerings- og Byfornyelsesselskabet og Grundejernes Investeringsfond.

"Vandkunst" (granit), 1985. Hjørring

Deutsch
Heide, Erik: Wasserkunst, 1985. Hjørring
Dieses Wasserkunstwerk erinnert an einen Baum mit Stamm und Krone, woraus das Wasser rieselt. In dieser Zusammenstellung steht der Stein für das Unvergängliche, der Baum für das Vergängliche und das Wasser für das Ungreifbare.

English
Heide, Erik: Fountain, 1985. Hjørring
This fountain reminds the viewer of a tree with trunk and branches, from which the water trickles. The combination of rock, tree motif, and water seems to refer to cycles of change, permanence, and the immaterial.

"Vandkunst" (granit), 1985. Hjørring