"Nonfigurativ"

(Corténstål. 1972)

Foran Vendiahallen, Thomas Morilds Vej 11, Hjørring

Den gode historie

Helge Holmskov arbejdede både som figurativ og abstrakt billedhugger. Hans figurative værker var ofte anekdotiske små optrin med flere figurer, mens han i sine non-figurstive værker var optaget af skulpturens evige diskussion af form og rum.

Den abstrakte skulptur er i sin enkelhed en række kasser, der rytmisk og dynamisk er stablet ovenpå hinanden i en stor, slynget form, som spiller med i det omgivende rum gennem kighullet i midten.

Man kalder denne form for abstrakt skulptur for konkret, ikke fordi den ligner noget konkret, men fordi den handler om det, der rent konkret udgør værket: form, rum, flade og rytme. 

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1972 af Kunstudvalget for kr. ca. 45.000 af egne midler

"Nonfigurativ" (corténstål), 1972. Hjørring

Deutsch
Holmskov, Helge: Nonfigurativ, 1972. Hjørring
Abstrakte Formen kreisen um Räumlichkeit, Plan, Rhytmus, Licht und Schatten. Hier sind mehrere ”Kisten” aufgestabelt in lebendiger und dynamischer Form.

English
Holmskov, Helge: Non-figurative, 1972. Hjørring
This abstract sculpture focuses on space, plane, rhythm, light and shade. Here, a row of “boxes” is stacked up, and creat a lively, dynamic, form.

"Nonfigurativ" (corténstål), 1972. Hjørring