"Klippen og Staven"

(Bronze og granit, vandkunst. 1994)

Ved Sindal Bykirke, Nørregade / Vendelbogade, Sindal

Den gode historie

Erik Heide har skabt en lang række udsmykninger af kirker og deres nærmeste omgivelser. Fælles for mange af disse udsmykninger er den dybe fortrolighed med Biblens beretninger og fortolkningerne deraf, som udtrykkes i værkerne.

Beretningen om klippen og staven stammer fra Det Gamle Testamente, 4. Mosebog, kapitel 20, hvor berettes om Moses, der slår vand af klippen under vandringen fra Ægypten:

”v1 I den første måned kom hele israelitternes menighed til Sins ørken, og folket slog sig ned i Kadesh. Dér døde Mirjam, og dér blev hun begravet.

v2 Der var ikke vand til menigheden, så de samlede sig om Moses og Aron.

v3 Folket rettede anklager mod Moses og sagde: »Var vi bare omkommet ligesom vore brødre for Herrens ansigt.
v4 Hvorfor har I ført Herrens forsamling ud i denne ørken, så både vi og vort kvæg skal dø her?

v5 Hvorfor har I ført os op fra Egypten og bragt os til dette frygtelige sted, hvor der hverken er korn eller figner eller druer eller granatæbler, og hvor der ikke er vand at drikke?«

v6 Moses og Aron forlod forsamlingen og gik hen til indgangen til Åbenbaringsteltet; de kastede sig ned, og Herrens herlighed viste sig for dem.

v7 Herren sagde til Moses:

v8 »Tag staven, og kald menigheden sammen. Du og din bror Aron skal tale til klippen for øjnene af dem, så vil den give vand. Du skal få vand ud af klippen til dem og give menigheden og dens kvæg at drikke.«

v9 Så tog Moses staven, der lå for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet ham.

v10 Moses og Aron kaldte forsamlingen hen foran klippen, og Moses sagde til dem: »Hør nu, I trodsige! Mon vi kan få vand ud til jer af denne klippe?«

v11 Så løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede rigeligt vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke.

v12 Men Herren sagde til Moses og Aron: »I troede ikke på mig og agtede ikke min hellighed for øjnene af israelitterne; derfor skal I ikke komme til at føre denne forsamling til det land, jeg har givet dem.

v13 Det er Meribas vand, hvor israelitterne kom med anklager mod Herren, og hvor han viste sin hellighed på dem.”

Skulpturens næsten tre en halv meter høje granitblok er klippen, hvor op ad den fem en halv meter lange jernstav hviler. Begge dele understreger det monumentale og mytiske i Biblens beretning, her regnes ikke i menneskelige proportioner!

Ejer

Sindal by / Hjørring kommune, gave 1994 til Sindal Kommune fra Kulturfonden (Højlundfonden)

"Klippen og staven" (bronze og granit, vandkunst), 1994. Sindal

Deutsch
Heide, Erik: Der Fels und der Stab, 1994. Sindal
Die Skulptur ist eine moderne Interpretation der biblischen Geschichte über Moses, der während seiner Wanderung von Ägypten seinen Stab gegen den Felsen schlug, worauf eine Quelle entsprang, und das Israelische Volk konnte seinen Durst löschen.

English
Heide, Erik: The Cliff and the Staff, 1994. Sindal
This sculpture represents a modern version of the story of Moses who taps his staff on a cliff to bring forth a spring so the Israelites may drink on their journey from Egypt.

"Klippen og staven" (bronze og granit, vandkunst), 1994. Sindal