"Hvile"

(Marmor. 2006)

Søndergade / Danmarksgade, Løkken

Den gode historie

På skulpturen står følgende tekst: ”Rejst til minde om stifteren af Inger og Vagn Bang Christensens Mindefond Inger Bang Christensen hvis mand 1953 og søn 1977 omkom under tjeneste som pilot i det danske flyvevaaben.”

Skulpturen er i sin rolige, afbalancerede form en stilfærdig skildring af mennesket, der retter ansigtet mod solens lys, og som sådan kan man aflæse baggrundshistorie og form som symbol på den længsel, der uden tvivl har ramt den efterladte.

Ejer

Løkken by / Hjørring kommune. Skænket til Løkken by 2006 af Inger og Vagn Bang Christensens Mindefond

  "Hvile" (marmor), 2006. Løkken

Deutsch
Unger, Klaus: Ruhe, 2006. Løkken
Die Skulptur wurde von einer Frau bestellt, die ihren Ehemann und Sohn bei der dänischen Luftwaffe verloren hat. Die Figur liegt ruhig, sucht aber die Sonne als wärmenden Trost.

English
Unger, Klaus: Rest, 2006. Løkken
This sculpture was commissioned by a woman who lost both her husband and son in the Danish airforce. The figure lies resting, but seems to seek the rays of the sun in solace.