"Ulvkærstenen"

(Granit. 2006)

Ulvkærskolen, Toftagervej 1, Hirtshals

Den gode historie

Stenen viser skolens logo, oprindeligt tegnet af Jean Pierre Louveau og karakteristisk for hans vikingeinspirerede formsprog, hvor fantasidyr smyger sig ind og ud mellem hinanden.

Ejer

Ulvkærskolen / Hjørring kommune

"Ulvkærstenen" (granit), 2006. Hirtshals

Deutsch
Teglhus, Stinne: Ulvkærstein, 2006. Hirtshals
Der Stein zeigt das Logo der Schule, welches ursprünglich von Jean Pierre Louveau gezeichnet wurde. Es ist charakteristisch für seine mittelalterliche Formsprache.

English
Teglhus, Stinne. The Ulvkær Stone, 2006. Hirtshals
This stone depicts the logo of Ulvkærskolen School, originally drawn by Pierre Louveau. The logo is characteristic of his medieval style.