"Uden titel (skibsskrog)"

(Træ, metal. ca. 1990)

Bag Kunstbygningen i Vrå, Højskolevej 3A, Vrå

Den gode historie

Skulpturens materiale stammer fra en ophugget fiskekutter fra Skagen. I takt med vigende fiskebestand og miljøreguleringer blev dele af den danske fiskeflåde i 1990erne oplagt. Kunstneren, der bor og arbejder i Skagen, skabte i protest mod de forringede vilkår for fiskerierhvervet en række markante skulpturer af materialer fra de ophuggede kuttere.

Ejer

Kunstneren, deponeret i Kunstbygningen i Vrå

"Uden titel (skibsskrog)" (træ, metal), ca. 1990. Vrå

Deutsch
Winther, Poul: Ohne Titel, ca. 1990. Vrå
Die Skulptur ist aus Teilen eines abgewrackten Fischerbootes aus Skagen gemacht, womit der Künstler gegen die Verschlechterungen in der Fischerei in den 80er Jahren protestiert.

English
Winther, Poul: Untitled, ca. 1990. Vrå
This sculpture is created of materials salvaged from a demolished fishing vessel from Skagen, and represents the artist’s protest against the changing in fishing regulations that have hit the industry since the 1980’s.

"Uden titel (skibsskrog)" (træ, metal), ca. 1990. Vrå