"Datafangst"

(Stål. 1970/1973)

Foran EG A/S, Albert Ginges Vej 10, Hjørring

Den gode historie

Hulkortet, som var Svend Thomsens inspirationskilde til skulpturen Datafangst, hører til i informationsteknologiens allertidligste barndom, hvor data kunne gemmes ved hjælp af et system af huller, plottet på et kartonkort.

Datacentralen, som i sin tid bestilte skulpturen, var blandt de førende indenfor EDB-udviklingen herhjemme, og Svend Thomsen har i sin skulptur forenet fortid og fremtid, hulkortet stukket på en ”nål”, som kendes fra datidens manuelle databehandling.

Ejer

EG A/S

"Datafangst" (stål), 1970/1973. Hjørring

Deutsch
Thomsen, Svend: Datenfang, 1970/1973. Hjørring
Die Lochkarte, die als Inspiration für den Künstler gilt, gehört zu den frühen Zeiten der Informationstechnologie, in denen Daten mit Hilfe eines Lochsystems auf Pappkarten gespeichert werden konnten.

English
Thomsen, Svend: Data Collection, 1970. Hjørring
This sculpture is inspired by one of the earliest systems for data storage, the punch card, on which data was stored via a system of holes punched into a cardboard card, and slotted into an early computer.