"To-delt relief"

(Beton, småsten. År ukendt)

Vrejlev-Hæstrup skole, Skolevej 3, Poulstrup

Den gode historie

Kirsten Christensens to-delte relief står grafisk stærkt med den mørke streg på betonens lysegrå overflade og med de mange småsten, der danner kontrast til de to enkle, bølgede linjer. Relieffet er non-figurativt, men mon ikke mange får associationer i retning af legende børn, meget à propos placeringen på væggen ved indgangen til Vrejlev-Hæstrup Skole?

Ejer

Vrejlev-Hæstrup Skole / Hjørring Kommune

"To-delt relief" (beton, småsten), år ukendt. Poulstrup

Deutsch
Christensen, Kirsten: Relieff, Jahr unbekannt. Poulstrup
Ob nicht die meisten Betrachter Assoziationen in Richtung spielender Kinder bekommen, wenn sie die rhytmisch-dynamischen Formen sehen?

English
Christensen, Kirsten: Relief, date unknown. Poulstrup
Children at play in abstract form. Most will probably share this association upon seeing these rhythmic, dynamic forms.