"Vi er alle en sum af erfaringer"

(Stål. 1982)

Foran Vrå Bibliotek, Sdr. Vråvej 1, Vrå

Den gode historie

Skulpturen er en let og luftig konstruktion, der aftegner sig mod omgivelserne. Mange af Yans skulpturer er baseret på todimensionelle stregtegninger, hvor han undersøgte plan- og rumforskydninger, rytme og kontur.

I de tredimensionelle udgaver foldes tegningerne ud i rumlig udstrækning og favner både rummet inden for skulpturen selv og det omgivende rum, hvor skulpturen er placeret.

Ejer

Vrå by / Hjørring kommune

"Vi er alle en sum af erfaringer" (stål), 1982. Vrå

Deutsch
Yan: Wir sind alle die Summe unserer Erfahrungen, 1982. Vrå
Die Skulptur ist eine leichte und luftige Konstruktion, die sich gegen die Umgebung abhebt. Viele von Yans Skulpturen sind zweidimensionale Strichzeichnungen, in denen er Verschiebungen in Plan und Raum, Rhythmus und Kontur untersuchte.

English
Yan: We Are All the Sum of Our Experience, 1982. Vrå
This sculpture is a light and airy construction that rises against its surroundings. Most of Yan's sculptures are like twodimensional deawings taht investigate plane ans space, rhythm and line.