"Uden titel (Menneske)"

(Bemalet beton. 1970erne)

Haven bag Vrå Højskole, Højskolevej 1, Vrå

Den gode historie

Ved første øjekast forestiller den hvide form ikke noget genkendeligt. Alligevel er den med sin størrelse og form, pointering af toppen og det todelte fundament en abstraktion over mennesket.

Den favnende karakter kan måske tolkes som udtryk for 1970ernes menneskesyn: En tolerant tid, hvor mange utraditionelle samlivsformer og relationer blev afprøvet.

Højskolen tog del i de mange eksperimenterende bevægelser i tiden, og skulpturen kan meget vel være et udtryk for åbenhed.

Ejer

Vrå Højskole

"Uden titel (Menneske)" (bemalet beton), 1970erne. Vrå

Deutsch
Yan: Ohne Titel (Mensch) 1970ern. Vrå
Beim ersten Anblick der weißen Form erkennt man nichts besonderes. Trotzdem ist sie mit Größe und Form, der Betonung der Spitze und dem zweigeteilten Fundament eine Abstraktion über den Menschen.

English
Yan: Untitled (Human figure), 1970s. Vrå
At first glance, the white figure is unrecognizable. And yet, in its form and size, the pointing of its top extremity, and its split foundation, it appears an abstraction of a human form.