"Strømmende - tindrende"

(Bemalet bølgeplade, galvaniseret stål. 2010)

Hjørringvej / Lokesvej, Sindal

Den gode historie

Søren Friis har skrevet om skulpturen:

STRØMMENDE TINDRENDE blev til i forbindelse med den internationale billedkunstfestival i Port 20:10
Konceptet bag PORT 20:10 var, at man gennem billedkunsten ville forsøge at udfordre publikum og forholde sig undersøgende til, hvordan kunst bliver formidlet i dag.

I forbindelse med PORT 20:10, havde man indbudt professionelle billedkunstnere til at indsende projektforslag. STRØMMENDE TINDRENDE er et af de projekter den kunstneriske ledelse for Port 20:10 udvalgte til realisering.

Oprindeligt var STRØMMENDE TINDRENDE placeret i Hirtshals på grønningen ved siden af det gamle rådhus. Det er centralt i byen, ved et vigtigt trafikalt knudepunkt og i tilknytning til den mest aktive handelsgade i byen.

Min idé var at lave en kube på ca. 5x5x5 m. i sinusplader (bølgeplader i galvaniseret stål, som man normalt bruger til tage).

Kuben har mange referencer både i arkitekturen og i den mere frie kunst. Sinuspladerne har den egenskab, at man kun ser den del af bølgerne, der vender mod en, når man ser dem skråt fra siden. Denne egenskab har jeg og forfatteren Peter Laugesen udnytte og arbejde videre med.

På de fire flader på kuben står der digte, hvor teksten skifter, alt efter hvilken side man ser ind på fladen fra.

Mit ærinde har været at lave et værk, der indeholder elementer af arkitektur, skulptur, maleri og poesi og som indbyder til, at man går på opdagelse hele vejen rundt. Ser man skråt ind på én flade, kan man læse én tekst, medens indholdet er et andet, når man betragter samme flade fra den anden side.

Der er en blå tekst, der læses, når man ser ind på venstresiden af bølgerne og en rød når man ser på højresiden. Ser man ind på en flade lige forfra, er der både en blå og en rød tekst.

Læser man de fire sider i sammenhæng står der:
TINDRENDE SMÅ STEN PÅ SØJLER AF SAND med blå skrift
Eller:
STRØMMENDE TID UNDER MOTORVEJEN med rød skrift
Eller man kan læse de to tekster samtidigt så står der:

TINDRENDE TID UNDER SMÅ STEN PÅ MOTORVEJEN STRØMMENDE SØJLER AF SAND

Teksten kan også læses den anden vej rundt, eller man kan begynde et andet sted, og den kan læses over hjørnerne.

 

Ejer

Kunstneren, 2011 uddeponeret til Hjørring Kommunes Kunstudvalg, som over en årrække vil placere skulpturen i en række byer i Hjørring kommune. Fra 2011 i Sindal, senere i Vrå, Løkken, Tårs m.fl.

"Strømmende - tindrende" (bemalet bølgeplade, galvaniseret stål), 2010. Sindal

Deutsch
Friis, Søren: Strömend - Funkelnd, 2010

English
Friis, Søren: Flowing - Twinkling, 2010