"Ørn"

(Granit. År ukendt)

Vrejlev-Hæstrup Skole, Skolevej 3, Poulstrup

Den gode historie

En lille buttet ørn, der på sin sølje overvåger, at børn og voksne kommer sikkert til og fra skole.

Anders Friis’ fugleskulpturer er groft huggede, men de rummer alligevel en sarthed i kropssprog, der giver fuglene menneskelige islæt.

Ejer

Vrejlev-Hæstrup Skole / Hjørring Kommune

"Ørn" (granit), år ukendt. Poulstrup

Deutsch
Friis, Andersen: Adler, Jahr unbekannt. Vrejlev-Hæstrup Skole
Anders Friis´ Vogelskulpturen sind grob gehauen, besitzen aber eine Zärtlichkeit in ihrer Körpersprache, was den Vögeln etwas Menschliches verleiht. Dieser kleine Vogel passt auf, dass Kinder und Erwachsene jeden Morgen sicher zur Schule kommen.

English
Friis, Anders: Eagle, date unknown. Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup
Anders Friis’ bird sculptures are roughly hewn, and yet still contain a delicacy of body language that give the birds a human-like quality. This little bird sits and observes that children and adults arrive safely at school every day.