"Blåmuslingen"

(Granit, vandkunst. 1995)

Nørregade / Harald Fischers Vej / Nordlysvej, Løkken

Den gode historie

Den store muslingeskal er placeret i et lille bassin, som fyldes af vandet fra den tynde stråle, der løber ud gennem muslingens skaller. På bassinbunden er udhuggede sten med andre af de fisk og skaldyr, der fanges i havet ud for Løkken.

Muslingen knytter sig naturligt til Løkken som kystby. På en tur langs stranden vil man uvægerligt støde på blåmuslingens åbne, tomme skaller, mens Ole Buntons skulptur blot lader os ane, hvad der er inde i det hvælvede mørke. Skulpturen er dermed hemmelighedsfuld, og det er op til den enkelte at tænke sig til indholdet.

Ejer

Erhvervet 1995 af Løkken Borger- og Erhvervsforening

"Blåmuslingen" (granit, vandkunst), 1995. Løkken

Deutsch
Bunton, Ole: Miesmuschel, 1995. Løkken
Eine Miesmuschel, wie man sie am Strand wenige hundert Meter westlich finden kann. Die geschlossene Form, die Spalte zum Inneren der Muschel und der kleine Wasserstrom machen die Skulptur geheimnissvoll, trotz vertrauter Form.

English
Bunton, Ole: The Mussel, 1995. Løkken
This mussel looks like one that could be found on the beach, a few hundred meters to the west. The closed form, the crack to the interior, and the small spray of water make this sculpture secretive and mysterious, though its form is well-known.