"Trafikminister Thomas Christian Larsen (1854-1944)"

(Bronze på granit, 1944)

Borgergade, Vrå

Den gode historie

Ærværdige borgere, egnens store sønner, venner og slægtninge, man kunne være stolte af. Mindestene over datidens kendisser, meningsdannere og magthavere ses i næsten alle danske byer.

Thomas Christian Larsen (1854-1944) var trafikminister i 1909 og igen i årene 1910-13. Han var smed og husmand, da han i 1895 blev indvalgt i Folketinget for Venstrereformpartiet, der i 1910 tog navneforandring til Venstre. Fra 1900 til sin død boede Thomas Larsen i Vrå.

Efter sin ministertid udgav Thomas Larsen en række lokalhistoriske skrifter, herunder firebindsværket "En Gennembrudstid. Blade af Vendsyssels politiske Historie", hvoraf sidste bind udkom i 1934.

Ejer

Hjørring Kommune 

  "Trafikminister Thomas Christian Larsen (1854-1944)" (bronze på granit), 1944. Vrå

Deutsch
Bovin, Sven: Verkehrsminister Thomas Christian Larsen (1854-1944), 1944. Vrå
Ths. Larsen stand Vrå nah, und das Dorf errichtete dieses Denkmal als Erinnerung an einen ”Sohn der Stadt”, der es geschafft hatte, an die Spitze der Politik zu gelangen.

English
Bovin, Sven: Minister of transportation Thomas Christian Larsen (1854-1944), 1944. Vrå
Ths. Larsen was closely associated with Vrå, and the town raised this memorial to one of its sons who rose to the top in politics.