"Krokodille"

(Granit, 1977)

Hirtshals Skole, Ved Skolen 2, Hirtshals

Den gode historie

Krokodillen på Hirtshals Skole blev efter afsløringen i 1977 hurtigt døbt Karl Ejner, opkaldt efter daværende skoledirektør Karl Ejnar Kringelum, som efter sigende var glad for navnefællesskabet.

Sven Bovin valgte oftest eksotiske dyr til sine skulpturer, og skulle værket opstilles på en skole, var det kun en ekstra gevinst, at børnene kunne føle et lille gys i mødet med det farlige bæst!

Ejerforhold

Hirtshals skole / Hjørring Kommune, betalt af Hirtshals Skoles Kunstfond og Hirtshals Kommunes Kunstudvalg

"Krokodille" (granit), 1977. Hirtshals

Deutsch
Bovin, Sven: Krokodil, 1977. Hirtshals
Eine gefährliche Bestie, dennoch ganz zahm im Stein liegend. Die Kinder haben voll und ganz Vertrauen in das Krokodil, das jetzt ein geschätzter Freund geworden ist.

English
Bovin, Sven: Crocodile, 1977. Hirtshals
A dangerous beast, but it is quite gentle in stone. The children have grown quite fond of the crocodile, which has become a valued playmate.