"Dyrlæge N. Jensen (1866-1934)"

(Bronze på granit, 1947)

Lunden, Strømgade/Lundensgade, Vrå

Den gode historie

Som i de fleste andre byer er der også i Vrå rejst buster for fremtrædende borgere. Dyrlæge Jensen var bl.a. foregangsmand i stiftelsen af Vrå Slagteri i 1929. I bogen ”Andelsslagterierne gennem 75 år 1887-1962”, hedder det bl.a.:

”Planen om at få oprettet et andelsslagteri i Vrå var blevet drøftet ved forskellige lejligheder, og dyrlæge N. Jensen, Vrå, var foregangsmanden ved virkeliggørelse af tanken. Spørgsmålet blev første gang drøftet ved en generalforsamling i Vråkredsens Landboforening i 1927, og et nedsat udvalg med dyrlæge N. Jensen som formand skulle agitere for sagen og søge det nødvendige antal svin tegnet.

Det viste sig, at planen vandt tilslutning, og efter at Vrå by havde givet tilsagn om at ville yde sit bidrag til sagens løsning, kunne der den 1,5. oktober 1919 afholdes stiftende generalforsamling.

Til formand valgtes dyrlæge N. Jensen, der havde virket så stærkt for sagen, og i januar 1931 kunne slagteriet begynde sin virksomhed med daværende bogholder J. M. Pedersen, Hadsten, som direktør”.

Sven Bovins buste kom til efter afslutningen på 2. verdenskrig, og selvom kunstneren nok ikke har kendt den portrætterede, vidner dyrlægens på en gang statelige og visionære blik om en mand, der var vant til at træffe beslutninger for almenvellets skyld.

Vrå Andelsslagteri ophørte som egentligt slagteri i 1968, hvorefter bygningerne gennem årene er brugt til forskellige forædlingsproduktioner.

Ejer

Hjørring Kommune

Deutsch
Bovin, Sven: Tierarzt N. Jensen, 1947. Vrå
Der Tierarzt N. Jensen war einer der Gründer vom Vraa Andelsslagteri (Schlachthof), der von 1929-1968 ein wichtiges Unternehmen in Vraa war. Der feste und visionäre Blick des Tierarztes zeigt einen Mann, der gewöhnt ist, Entscheidungen zu treffen.

English
Bovin, Sven: The Veterarian N. Jensen, 1947. Vrå
The veterinarian N. Jensen was the first manager of the local slaughterhouse, which was one of the important industries in Vraa from 1929 until 1968. The firm and visionary look is that of a man, used to making decisions.