"Lærer og elev, også kaldet Far og søn"

(Træ, 1968)

Vrå Højskoles gård, Højskolevej 1, Vrå

Den gode historie

Skulpturen er hugget ud af en stor træblok. Trods den abstrakte form aner man to skikkelser, en stor og en lille. Den voksne lægger armene omkring barnet, og skulpturen bliver et symbol på tryghed og omsorg.

Ejer
Vrå Højskole, gave fra kunstneren

Træskulptur udført af Apostou - Titel: Lærer og Elev"

Deutsch
Apostou: Lehrer und Schüler, auch Vater und Sohn genannt, (1968). Vrå Højskole
In einer sehr vereinfachten Form schildert die Skulptur zwei Gestalten, einen Erwachsenen und ein Kind. Der Erwachsene beschützt das Kind, das völlig integriert ist in die Form des Erwachsenen. So ist die Skulptur ein Symbol für Zugehörigkeit und Geborgenheit.

English
Apostou: Teacher And Pupil, also called Father And Son, (1968). Vrå Højskole
In very simple shapes the sculpture depicts two persons, a grown up and a child. The grown up seems to be protecting the child, and the sculpture becomes a symbol of safety and belonging together.