YAN (KAI NIELSEN) (1919-2001)

Uddannet på Statens Kunst- og Håndværksskole, Oslo 1938-40 og på Academie de la Grand Chaumière, Paris 1949-50. Yan, med efternavnet Kai Nielsen, arbejdede oftest abstrakt i sine skulpturer i metal, sten og træ. Undersøgelser af skulptur som plan, volumen, flade og linje var selve værkernes motiv, mens de fortællende titler ofte muliggjorde fabulering om et underliggende indhold.

Yan var i årene 1976-2001 medlem af Vrå-udstillingen, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Ausbildung an der "Statens Kunst- og Håndværkerskole" Oslo 1938-40 und an der Academie de la Grand Chaumière Paris 1949-50. Yan, mit dem Nachnamen Kai Nielsen, arbeitete meistens abstrakt in seinen Skulpturen aus Metall, Stein und Holz. Die Untersuchung der Skulptur, was Plan, Volumen, Fläche und Linie angeht, war das eigentliche Motiv seiner Werke, während dessen die erzählenden Titel oft die Fabulierung eines unterschwelligen Inhalts ermöglichten.

Yan war von 1976-2001 Mitglied der Vrå-udstillingen, und seine Arbeiten können in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Formally educated at the national Arts-and Crafts School, Oslo, 1938-40, and at the Academie de la Grande Chaumiére, Paris, 1949-50. Yan, with the last name Kai Nielsen, worked primarily in an abstract style. His sculptures were of stone, metal and wood. He explored various aspects of sculpture, including volume, surface, plane and line. These aspects were often the subject of the sculpture, while their whimsical titles created the possibility of a fantastic deeper layer of content.

Yan was a member of the Vrå Exhibition from 1976-2001, and his works may be seen at Kunstbygningen in Vrå.

Værker i Hjørring Kommune:

"Alt er sin modsætning" (bronze på granit), 1967. Hjørring

Vendelbogade / Vendelbopladsen, Hjørring

Den gode historie

Skulpturen er karakteristisk for Yans fabulerende formverden. Der er ikke umiddelbare referencer til noget genkendeligt, og skulpturen skal opfattes som en undersøgelse af hulrum og massivitet, linje og flade, spænding og balance.

Ejer

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring, inv.nr. HKM 2142, erhvervet 1976

Deutsch
Yan: Alles ist in das Gegensatz , 1967. Hjørring
Die Skulptur soll gesehen werden als eine Untersuchung von Hohlraum und Massivität, Linie und Fläche, Spannung und Balance.

English
Yan: Everything Appears in Its Counterpart, 1967. Hjørring
The sculpture is an investigation into plane and space, line and shape, tension and balance.

"Byen" (bronze på beton), 1969. Hjørring

Parallelvej / Bispensgade, Hjørring

Den gode historie

Skulpturen står som en abstraktion over et fyrtårn, der nok ville være malplaceret i en by som Hjørring, men, som titlen antyder, både afspejler den tiltrækningskraft, byen har haft gennem generationer, og de signaler om, at ”det er her det sker”, som byen ligeså længe har sendt ud over omegnen.

Ejer

Hjørring Kommune, gave 1969 fra Sparekassen for Hjørring By og Omegn i anledning af sparekassens 125-års jubilæum

Deutsch
Yan: Die Stadt, 1969. Hjørring
Die Skulptur ist eine Abstraktion über einen Leuchtturm, der seine Lichtstrahlen in die Umgebung verteilt, und so die Leute lockt hierhin zu kommen.

English
Yan: The City, (1969). Hjørring
This sculpture depicts an abstract lighthouse that sends its rays out into the surrounding area and lures people to experience the city.

"Uden titel (Kronhjort)" (stål), 1970erne. Vrå

Haven bag Vrå Højskole, Højskolevej 1, Vrå

Den gode historie

En springende hjort i luftig form? Den langstrakte skulptur kan minde om en kronhjort i fuldt firspring. Yans skulpturer er oftest helt nonfigurative, men her gør han en undtagelse.

I billedkunsten forbindes kronhjorten med småborgerlig, kitschet kunst, og måske er den gennemsigtige hjort en kommentar til den traditionelle kunst i en tid, hvor alle normer var til debat?

Til historien hører også, at en brønd til minde om grundlæggerne af Vrå Højskole står lige på den anden side af beplantningen, og motivet er: en kronhjort…

Ejer

Vrå Højskole

Deutsch
Yan: Ohne Titel (Hirch) 1970ern. Vrå Højskole
Die Skulptur ist eine abstrakte Version des Hirsches – in der dänischen Kunst das Symbol für kleinbürgerlichen, kitschigen Geschmack.

English
Yan: Untitled (Deer), 1970s. Vrå Højskole
The sculpture is an abstract version of a male red deer, which in modern Danish art, is a symbol of unsophisticated and kitschy taste.

"Uden titel (Menneske)" (bemalet beton), 1970erne. Vrå

Haven bag Vrå Højskole, Højskolevej 1, Vrå

Den gode historie

Ved første øjekast forestiller den hvide form ikke noget genkendeligt. Alligevel er den med sin størrelse og form, pointering af toppen og det todelte fundament en abstraktion over mennesket.

Den favnende karakter kan måske tolkes som udtryk for 1970ernes menneskesyn: En tolerant tid, hvor mange utraditionelle samlivsformer og relationer blev afprøvet.

Højskolen tog del i de mange eksperimenterende bevægelser i tiden, og skulpturen kan meget vel være et udtryk for åbenhed.

Ejer

Vrå Højskole

Deutsch
Yan: Ohne Titel (Mensch) 1970ern. Vrå
Beim ersten Anblick der weißen Form erkennt man nichts besonderes. Trotzdem ist sie mit Größe und Form, der Betonung der Spitze und dem zweigeteilten Fundament eine Abstraktion über den Menschen.

English
Yan: Untitled (Human figure), 1970s. Vrå
At first glance, the white figure is unrecognizable. And yet, in its form and size, the pointing of its top extremity, and its split foundation, it appears an abstraction of a human form.

"Andromeda" (stål), 1970erne. Vrå

Bag Kunstsalen, Vrå Højskole, Højskolevej 1, Vrå

Den gode historie

Skulpturen fremstår som en stor, åben bevægelse i rummet. Spændingen mellem den smalle underdel og den brede overdel synes at gå imod tyngdekraften, og skulpturen bliver dermed fastfrosset bevægelse.

Den gennemsigtige struktur gør mellemrummene mellem materialet ligeså vigtig som selve den form, der er svejset sammen, og skulpturen er et fint eksempel på, hvordan den abstrakte kunst ikke gengiver virkeligheden, men skaber nye virkeligheder på kunstens præmisser: Form, plan, flade, rytme.

Ejer

Vrå Højskole

Deutsch
Yan: Andromeda, 1970ern. Vrå Højskole
Die Skulptur besteht zu gleichen Teilen aus der Leere die sie einnimmt, und der Form der zusammengeschweißten Stahlplatten.

English
Yan: Andromeda, 1970s. Vrå Højskole
This sculpture is just as much a product of the empty space it describes as the form created by the welded steel pieces that comprise it.

"Vi er alle en sum af erfaringer" (stål), 1982. Vrå

Foran Vrå Bibliotek, Sdr. Vråvej 1, Vrå

Den gode historie

Skulpturen er en let og luftig konstruktion, der aftegner sig mod omgivelserne. Mange af Yans skulpturer er baseret på todimensionelle stregtegninger, hvor han undersøgte plan- og rumforskydninger, rytme og kontur.

I de tredimensionelle udgaver foldes tegningerne ud i rumlig udstrækning og favner både rummet inden for skulpturen selv og det omgivende rum, hvor skulpturen er placeret.

Ejer

Vrå by / Hjørring kommune

Deutsch
Yan: Wir sind alle die Summe unserer Erfahrungen, 1982. Vrå
Die Skulptur ist eine leichte und luftige Konstruktion, die sich gegen die Umgebung abhebt. Viele von Yans Skulpturen sind zweidimensionale Strichzeichnungen, in denen er Verschiebungen in Plan und Raum, Rhythmus und Kontur untersuchte.

English
Yan: We Are All the Sum of Our Experience, 1982. Vrå
This sculpture is a light and airy construction that rises against its surroundings. Most of Yan's sculptures are like twodimensional deawings taht investigate plane ans space, rhythm and line.