WINTHER, POUL (f. 1939)

Selvlært som kunstner under vejledning af maleren Karl Bovin og maleren og billedhuggeren Svend Wiig Hansen. Poul Winther har skabt en række skulpturer i sten og træ. Værkerne er ofte inspireret af materialer, fundet på stranden ved Skagen, men kan også være større fragmenter af f.eks. oplagte fiskekuttere.

Poul Winther blev medlem af Vrå-udstillingen i 1965, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Autodidaktischer Künstler unter Anleitung des Malers Karl Bovin und dem Bildhauer Svend Wiig Hansen. Poul Winther hat eine Reihe Skulpturen in Stein und Holz erschaffen. Die Werke sind oft von Materialien inspiriert, die er am Strand bei Skagen gefunden hat, können aber auch große Fragmente von z.B alten Fischerbooten sein.

Poul Winther wurde Mitglied der Vrå-udstillingen 1965, und seine Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Self-taught artist under the tutelage of painter Karl Bovin and sculptor Svend Wiig Hansen. Poul Winther has created a number of sculptures in stone and wood. The works are often inspired by the materials from which they are made. Poul Winter uses objects found on the beach, or fragments of out of use fishing boats.

He became a member of the Vrå Exhibition in 1965, and his works are on view at the Vendsyssel Art museum and Kunstbygningen in Vrå.

Værker i Hjørring Kommune:

"Uden titel (skibsskrog)" (træ, metal), ca. 1990. Vrå

Bag Kunstbygningen i Vrå, Højskolevej 3A, Vrå

Den gode historie

Skulpturens materiale stammer fra en ophugget fiskekutter fra Skagen. I takt med vigende fiskebestand og miljøreguleringer blev dele af den danske fiskeflåde i 1990erne oplagt. Kunstneren, der bor og arbejder i Skagen, skabte i protest mod de forringede vilkår for fiskerierhvervet en række markante skulpturer af materialer fra de ophuggede kuttere.

Ejer

Kunstneren, deponeret i Kunstbygningen i Vrå

Deutsch
Winther, Poul: Ohne Titel, ca. 1990. Vrå
Die Skulptur ist aus Teilen eines abgewrackten Fischerbootes aus Skagen gemacht, womit der Künstler gegen die Verschlechterungen in der Fischerei in den 80er Jahren protestiert.

English
Winther, Poul: Untitled, ca. 1990. Vrå
This sculpture is created of materials salvaged from a demolished fishing vessel from Skagen, and represents the artist’s protest against the changing in fishing regulations that have hit the industry since the 1980’s.

"Uden titel (vandkunst)" (granit), 1993. Hjørring

Sams Passage, Hjørring

Den gode historie

Poul Winther sagde selv om skulpturen ved dens indvielse: ”Jeg har lyttet til Chet Bakers musik, mens jeg lavede skulpturen, og det er hans melankolske lyd, jeg har prøvet at gengive… Det er min idé, at soklerne skal forbinde kunstværket til pladsen. De skal ligesom vokse op af alt det grønne, som skal gro der.”

Skulpturen er sammensat af former som dem, kunstneren bruger i sine malerier, hvis motiv ofte er strandingsgods, indsamlet på strandene omkring Skagen.

Ejer

Hjørring Kommune, gave 1993 fra Sparekassen Nordjylland og Inger og Per Sams i anledning af sparekassens udvidelse og Hjørrings 750-års købstadsjubilæum

Deutsch
Winther, Poul: Wasserkunst, 1993. Hjørring
Der Künstler wurde von dem Jazztrompeter Chet Baker inspiriert, als er dieses Werk schuf. Hier schildert der Künstler in skulptureller Form die melancholische Musik Bakers.

English
Winther, Poul: Fountain, 1993. Hjørring
When he created this fountain, the artist was inspired by the music of jazz trumpet player Chet Baker. It is supposed to reflect the melancholy melodies of Baker’s music.

"Vandkunst" (granit), 1996. Vrå

Foran Jernbanegade 10, Vrå

Den gode historie

Den store natursten er kun ganske lidt forarbejdet og fremstår som hentet direkte op af den rige muld omkring Vrå.

Vandkunsten var en gave til byen fra Sparekassen for Vrå og Omegn, og mon ikke der også er tænkt på det signal om soliditet og uforanderlighed, som gerne skulle forbindes med pengeinstituttet?

Ejer

Vrå by / Hjørring Kommune, gave 1996 fra Sparekassen for Vrå og Omegn i anledning af sparekassens 125 års jubilæum

Deutsch
Winther, Poul: Wasserkunst, 1996. Vrå
Der große Granitstein ist nur wenig bearbeitet worden und steht hier in seiner Natürlichkeit wie damals, als er aus der Erde geholt wurde.

English
Winther, Poul: Fountain, 1996. Vrå
This monumental granite boulder stands almost unworked, in its natural state: it is a simple and effective statement about the power of nature.