WESTERGAARD, LAILA (f. 1964)

Uddannet på Det jyske Kunstakademi, Århus 1985-1989, samt på Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul, Tyrkiet. Laila Westergaard arbejder i granit, som hugges i en for materialet meget stor detaljerigdom. Motiverne er ofte portrætter eller hverdagsgenstande, som hugges ud i let relief på den polerede granitoverflade. Hertil kommer udsmykninger i en række kirker landet over. Laila Westergaard blev i 2008 medlem af Vrå-udstillingen.

Deutsch
Ausbildung an der "Jyske Kunstakademi" Aarhus 1985-1989 und an "Güzel Sanatlar Fakültesi" in Istanbul, Türkei. Laila Westergaard arbeitet mit Granit, der in einem für das Material sehr großen Detailreichtum zugehauen wird. Die Motive sind oft Porträts oder Alltagsgegenstände, die in einem leichtem Relief an der polierten Oberfläche gehauen werden. Dazu kommen eine Reihe von Ausschmückungen in Kirchen landesweit. Laila Westergaard wurde 2008 Mitglied der Vrå-udstillingen.

English
Educated at the Art Academy of Jutland, Århus 1985-89, as well as the Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul, Turkey. Laila Westergaard works in granite, which is, for the material, chiseled in a richness of detail. The motifs are often portraits or everyday objects, which are carved out in low relief on the polished granite surface. Additionally, she has created decorative works for a number of Danish churches. Laila Westergaard became a member of the Vrå Exhibition in 2008.

Værker i Hjørring Kommune:

"32 relieffer - eller Jesus i Hjørring" (granit), 2009. Hjørring

På Hjørring Sognegård, Kirkepladsen, Hjørring

Den gode historie

Relieffet omfatter 32 ansigter, hvoraf de 31 har åbne øjne og så at sige skuer ud over Gl. Hjørrings kirkeplads, mens en enkelt skiller sig ud ved at have lukkede øjne.

De 31 ansigter er portrætter af Laila Westergaards familie, venner og bekendte, mens den ene – ham, der unddrager sig kommunikation via øjnene – er Jesus.

Laila Westergaards udsmykning af Hjørrings menighedshus er både nutidig og klassisk fortolkning af Jesus som menneske og guddom.

Han er ligesom de almindelige mennesker, der omgiver ham, men han er samtidig en idealitet, i relieffet udtrykt dels ved de lukkede øjne, dels ved, at hans fremtoning følger den traditionelle danske Jesus-skildring, hvor han har nordiske ansigtstræk, langt, glat hår og et mildt ansigtsudtryk.

Ejer

Sct. Hans, Sct. Olai og Sct. Catharinae Menighedsråd, erhvervet med støtte fra Monroefonden (50.000 kr.), Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond (52.000 kr.), Spar Nord Fonden (25.000 kr.) samt Hjørring kommunes Kunstudvalg.

Deutsch
Westergaard, Laila: 32 Relieffen - oder Jesus in Hjørring, 2009. Hjørring
Das Relief zeigt Jesus von gewöhnlichen Menschen umgeben. Jesus hat als einzige Figur die Augen zu, während die anderen über den Platzt schauen hin zu der großen Kirche. Beim Zusammensetzen von gegenwärtigen Porträts und dem klassischen Jesus-Porträt erzählt die Künstlerin von Wirklichkeit und Idealität, von Wissen und Glaube.

English
Westergaard, Laila. 32 Reliefs - or Jesus in Hjørring, 2009. Hjørring
This relief shows Jesus surrounded by ordinary people. Jesus is the only figure with closed eyes, while all of the others look across the town square at the large church. By placing portraits of modern people together with a classical portrait of Jesus, the artist is able to work with themes of reality, ideals, knowledge and faith.