VISBY, DORTE (f. 1968)

Uddannet keramiker på Sønderborg Kunsthåndværkerskole og Rubjerg Pottemageri 1989-1993, hertil studier i Montpellier, Frankrig, og Cairo, Ægypten. Dorte Visby laver både brugsting og kunstneriske værker. I brugstingene varieres den traditionelle skålform i både udformning og udtryk, hvor lerets grove karakter understreges. I de kunstneriske arbejder skildres mennesker og omgivelser i symbol- eller tegnagtig forenkling. Dorte Visby har værksted og galleri i Mårup.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausgebildete Keramikerin an der "Sönderborg kunsthåndværkerskole" und in "Rugbjerg Pottemageri" 1989-1993, dazu noch Studien in Montpellier, Frankreich und in Kairo, Ägypten. Dorte Visby macht sowohl Gebrauchsgegenstände als auch künstlerische Werke. In den Gebrauchsgegenständen wird die traditionelle Schalenform variiert sowohl in der Ausformung als auch in dem Ausdruck, wobei der grobe Charakter des Tons unterstrichen wird. In den künstlerischen Arbeiten werden Menschen und Umgebungen in symbolischer oder zeichenartiger Vereinfachung geschildert. Dorte Visby hat Werkstatt und Gallerie in Maarup.

English
Trained as a ceramicist at Sønderborg School of Arts and Crafts and Rubjerg Pottery 1989-93, additionally studies in Montpelier, France and Cairo, Egypt. Dorte Visby makes both art objects, and craft ceramics. In her crafts, she works with the traditional bowl-form changing both shape and expression, and emphasizing the coarse character of the clay. In her artwork, she portrays people and their surroundings though symbols or simplified drawings. Dorte Visby’s gallery and workshop is in Mårup.

Værker i Hjørring Kommune:

"Fra nord" (altglaseret, rakubrændt keramik), 2007. Hirtshals

Hirtshals Fisketerminal, Norgeskajen 7, Hirtshals Havn

Den gode historie

Dorte Visbys udsmykning af Hirtshals Fisketerminal finder sit koloristiske stof i en abstraktion over de landskaber, som omgives af fiskepladserne i Nordsøen.

Farverne fra Færøernes basaltlandskab, fra Islands vulkanske bjergarter og fra Grønlands indlandsis er brugt i glasurerne, og de saltglaserede, rakubrændte lerfliser opnår en farvemæssig variationsrigdom, der modsvarer de landskaber, farverne er lånt fra.

Samtidig kan de stablede former ses som en kunstnerisk gendigtning af det, der foregår i Hirtshals Fisketerminal, nemlig losning og salg af fisk, der jo netop landes i fiskekasser, der stables.

Ejer

Hirtshals Fisketerminal, gave fra Nordjyllands Amt 2005 i forbindelse med indvielsen af Hirtshals Fisketerminal

Deutsch
Visby, Dorte: Aus dem Norden, 2007. Hirtshals Hafen
Das Relief zeigt die Gegend um die Färöer und Island, wo die Fischer aus Hirtshals ihre Arbeit ausüben. Gleichzeitig können die Kastenformen ein Hinweis sein auf die Arbeit im Hirtshals' Fischterminal, wo der Fisch landet, gepackt und verkauft wird.

English
Visby, Dorte. From the North, 2007. Hirtshals Fishing Harbour
The colours of this relief reflect colors and light around the Faroe Islands , where the fishermen of Hirtshals land their catch. The box forms seem to refer to the work of the Hirtshals Fisketerminal, where fish is unloaded, packed and sold.

"Jomfruburet" (saltglaseret, rakubrændt keramik), 2007. Hjørring

Idræts Allé / Tørholmsvej, Hjørring

Den gode historie

Dorte Visby siger selv om udsmykningen: ”Bebyggelsen kaldes i folkemunde ”Jomfruburet”. Ideen er, at den største krukke/person er beskuer af den anden krukke/person, der bevæger sig ind i jomfruburet.”

Øgenavnet Jomfruburet fik bebyggelsen på Idræts Allé, fordi der fra 1950erne var mange ugifte sygeplejestuderende blandt beboerne.

Ejer

Boligforeningen AB, Hjørring

Deutsch
Visby, Dorte: Jungfrauengemach, 2007. Hjørring
Der etwas sonderbare Titel des Reliefs weist darauf hin, dass früher hier viele unverheiratete Frauen wohnten. Das Volk taufte deshalb die Wohnblocks ”Jomfruburet”, und die Künstlerin hat die Geschichte weitergedichtet und schildert in ihrem Relief eine Figur, die sehnsüchtig einer anderen hinterher schaut.

English
Visby, Dorte. Virgins’ Cage, 2007. Hjørring
The slightly odd name of this relief refers to the fact that these apartments once housed many unwed women. The residents named the area “virgin’s cage”, and the artist has worked with this metaphore by creating an abstract figure peering longingly out at another figure.