UTZON-FRANK, EJNAR (1888-1955)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1906, og på P.S. Krøyers Kunstskole 1907-1908. Ejnar Utzon-Frank udviklede sin skulptur i klassisk retning i en tid, hvor kunsten ellers var optaget af frigørelsen fra virkeligheden. Han var optaget af proportion, silhuet og balance, og han fandt stor inspiration i den klassiske, græske mytologi. Udførte tillige en lang række portrætbuster, placeret rundt om i landet.

Deutsch
Ausbildung an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1906 und an der Kunstschule des P.S. Kröyers 1907-1908. Ejnar Utzon-Frank entwickelte seine Skulpturen in einer klassischen Richtung in einer Zeit, wo die Kunst sich sonst mit der Befreiung von der Wirklichkeit beschäftigte. Er interessierte sich für Proportionen, Silhouetten und Balance, und er fand große Inspiration in der klassischen, griechischen Mythologie. Er führte außerdem eine lange Reihe von Porträt-Büsten aus, die landesweit zu sehen sind.

English
Educated at the Art Academy’s Sculpture School, København, 1906, and at known artist P.S. Krøyer’s Art School 1907-08. Ejnar Utzon-Frank developed his classically oriented style during a time when art was freeing itself from a realitic expression. He was concerned with proportion, sihouette and balance, and was strongly influenced by classical, Greek mythology. He also made a great number of portrait busts which may be seen in many towns in Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Afrodite" (bronze), 1914. Hjørring

Foran Sparekassen Vendsyssel, Brinck Seidelins Gade 10, Hjørring

Den gode historie

Afrodite er den græske mytologis gudinde for skønhed og ynde. Afrodite er samtidig Ejnar Utzon-Franks hovedværk, og hans moderne klassiske version er da også harmonisk og ideel i sin udformning.

Den generte drejning af hovedet fortæller imidlertid, at der ligeså meget er tale om en ung pige, der føler sig lidt beklemt ved at blive udstillet på denne måde.

Ejnar Utzon-Frank fik sin største inspiration i den klassiske kunst. Gennem disse velkendte og velafprøvede motiver kunne han nemlig undersøge mulighederne for kunstens frigørelse fra det sete, uden samtidig at miste tilhørsforholdet til skulpturtraditionen tilbage til Bertel Thorvaldsens tid.

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet 1974 i flg. ”Kunst i hverdagen”, Hjørring kommunes kunstudvalg 1988

Deutsch
Utzon-Franck, Ejnar: Aphrodite, 1914. Hjørring
Aphrodite ist die griechische Göttin für Schönheit und Anmut.

Aphrodite ist auch Ejnar Utzon-Francks Hauptwerk. Die etwas verlegene Drehung ihres Kopfes zeigt aber auch ein junges Mädchen, das sich ein bisschen unwohl fühlt, ausgestellt zu werden.

English
Utzon-Franck, Ejnar: Aphrodite, 1914. Hjørring
Aphrodite is the Greek goddess of beauty and poise, as well as Ejnar Utzon-Franck’s best-known work.

The shy turn of this young woman’s head indicates poise as much as it does a girl who is a little embarassed at being put on display.