UNGER, KLAUS (f. 1945 (D))

Uddannet på faderens stenhuggerværksted i Dortmund. Klaus Unger kom til Danmark i 1997 og etablerede stenhuggerværksted på Lyngby Torp ved Vesterhavet. Har skabt både figurative og abstrakte skulpturer, der hugges i granit, sandsten eller marmor. Klaus Unger er repræsenteret i en række byer i Vendsyssel, ligesom han har udført udsmykninger for institutioner rundt om i landet.

Deutsch
Lehrling in der Steinmetzwerkstatt des Vaters in Dortmund. Klaus Unger kam 1997 nach Dänemark und gründete eine Steinmetzwerkstatt in Lyngby Torp an der Westküste. Er hat sowohl abstrakte als auch figurative Skulpturen erschaffen, die er in Granit, Sandstein oder Marmor bearbeitet. Klaus Unger ist in mehrere Städte in Vendsyssel repräsentiert, und hat mehrere Institutionen landesweit ausgestattet.

English
Trained at his father’s stone masonry workshop in Dortmund. Klaus Unger came to Denmark in 1997, and established a stone masonry workshop at Lyngby Torp on the North Sea coast. He has created both figurative and abstract sculptures, which are chiseled out of granite, sandstone or marble. Klaus Unger’s works may be seen in a number of cities in Vendsyssel. He has also created decorative pieces for many institutions in Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Søjle" (keramik), ca. 2000. Hjørring

Ved indkørslen til Bagterphallen, Fuglsigvej, Hjørring

Den gode historie

Udsmykningen er lavet i samarbejde med elever fra Bagterpskolen

Ejer

Bagterpskolen / Hjørring kommune

Deutsch
Unger, Klaus: Säule, um 2000. Hjørring

English
Unger, Klaus: Column, about 2000. Hjørring

 

"Løkkenfisk" (granit), 2002. Løkken

Langs Nørregade, Løkken

Den gode historie

Klaus Unger har skabt en stor udsmykning med fisk og fiskeredskaber langs Løkkens hovedstrøg Nørregade/Søndergade.

Skulpturerne, der er hugget i granit, er nedlagt i vejbelægningen eller anbragt som selvstændige værker/vandkunst langs vejen.

Fælles er referencerne til Løkken som kyst—og fiskeriby, der gennem århundreder har været afhængig af, hvad havet kunne tilbyde.

Ejer

Løkken by / Hjørring Kommune. Erhvervet 2003 af Løkken Sparekasses Forskønnelsespris

Deutsch
Unger, Klaus: Løkkenfische, 2002. Løkken
Die Reliefs sind Teil der Ausschmückung in Nørregade. Fisch und Fischerwerkzeug soll an Løkkens Verbundenheit zum Meer erinnern.

English
Unger, Klaus: Løkken Fish, 2002. Løkken
These reliefs make up part of the artist’s adornment of Nørregade. Fish and fishing implements refer to Løkken's close connection to the sea.

"Ikthys" (granit), 2002. Løkken

Nørregade / Præstevangen, Løkken

Den gode historie

I sommeren 2002 blev Nørregade, Løkkens indfaldsvej fra nord, byfornyet, og Klaus Unger skabte i den anledning en lang række såkaldte ”Løkken-fisk”, hugget ud i flade sten og placeret i de brolagte arealer af gaden.

Løkken Kirkes menighedsråd fulgte idéen op og bad Klaus Unger hugge to fisk, der leder hen til kirken, en torsk, som gennem generationer er blevet fanget ud for Løkkens kyst, og en fisk med den græske inskription IKTHYS. Fisketegnet blev af de første kristne menigheder brugte til at identificere ligesindede.

Ejer

Løkken kirke

Deutsch

Unger, Klaus: IKTYS, 2002. Løkken
Der Fisch war das geheime Zeichen der Urchristen und ist heute eins von mehreren Symbolen für Christus. In Løkken verbindet der Fisch den Alltag mit der Kirche, die auch beide Fischreliefs in Auftrag gegeben hat.

English

Unger, Klaus: ICHTHOS, 2002. Løkken
The fish was the early Christian symbol for Christianity, and is today one of several symbols of Christ. In Løkken, fish offer a clear connection between everyday and spiritual life. Løkken’s church commissioned these two fish reliefs.

"Vandkunst" (granit), 2003. Løkken

Foran Nørregade 9, Løkken

Den gode historie

Klaus Unger har skabt en stor udsmykning med fisk og fiskeredskaber langs Løkkens hovedstrøg Nørregade/Søndergade. Skulpturerne, der er hugget i granit, er nedlagt i vejbelægningen eller anbragt som selvstændige værker/vandkunst langs vejen.

Fælles er referencerne til Løkken som kyst—og fiskeriby, der gennem århundreder har været afhængig af, hvad havet kunne tilbyde.

Kunstneren siger selv om vandkunsten:
”Jeg har tænkt i det traditionelle med vand til hvert verdenshjørne og fiskene hører naturligvis Løkken til.”

Ejer

Løkken by / Hjørring Kommune, gave 2003 fra Inger og Vagn Bang Christensens Mindefond, Løkken Sparekasse, Vendsyssel Tidendes Fond og private donatorer.

Finansieret 2002-03 via 50 folkeaktier i forbindelse med byfornyelse og forskønnelse af Nørregade og Nørretorv.

Deutsch
Unger, Klaus: Wasserkunst, 2003. Løkken
Dieses Wasserkunstwerk ist Teil der Ausschmückung in Nørregade. Fisch und Fischerwerkzeug soll an Løkkens Verbundenheit zum Meer erinnern.

English
Unger, Klaus: Fountain, 2003. Løkken
This fountain is part of the artist’s adornment of Nørregade. Fish and fishing implements refer to Løkkens close connection to the sea.

"Fiskeredskaber" (granit), 2004. Løkken

Langs Søndergade, Løkken

Den gode historie

Klaus Unger har skabt en stor udsmykning med fisk og fiskeredskaber langs Løkkens hovedstrøg Nørregade/Søndergade.

Skulpturerne, der er hugget i granit, er nedlagt i vejbelægningen eller anbragt som selvstændige værker/vandkunst langs vejen. Fælles er referencerne til Løkken som kyst—og fiskeriby, der gennem århundreder har været afhængig af, hvad havet kunne tilbyde.

Ejer

Løkken by / Hjørring kommune

Deutsch
Unger, Klaus: Fischerwerkzeug, 2004. Løkken
Die Reliefs sind Teil der Ausschmückung in Nørregade. Fisch und Fischerwerkzeug soll an Løkkens Verbundenheit zum Meer erinnern.

English
Unger, Klaus: Fishing Implements, 2004. Løkken
These reliefs are part of the artist’s adornment of Nørregade. Fish and fishing implements refer to Løkkens close connection to the sea.

"Hvile" (marmor), 2006. Løkken

Søndergade / Danmarksgade, Løkken

Den gode historie

På skulpturen står følgende tekst: ”Rejst til minde om stifteren af Inger og Vagn Bang Christensens Mindefond Inger Bang Christensen hvis mand 1953 og søn 1977 omkom under tjeneste som pilot i det danske flyvevaaben.”

Skulpturen er i sin rolige, afbalancerede form en stilfærdig skildring af mennesket, der retter ansigtet mod solens lys, og som sådan kan man aflæse baggrundshistorie og form som symbol på den længsel, der uden tvivl har ramt den efterladte.

Ejer

Løkken by / Hjørring kommune. Skænket til Løkken by 2006 af Inger og Vagn Bang Christensens Mindefond

Deutsch
Unger, Klaus: Ruhe, 2006. Løkken
Die Skulptur wurde von einer Frau bestellt, die ihren Ehemann und Sohn bei der dänischen Luftwaffe verloren hat. Die Figur liegt ruhig, sucht aber die Sonne als wärmenden Trost.

English
Unger, Klaus: Rest, 2006. Løkken
This sculpture was commissioned by a woman who lost both her husband and son in the Danish airforce. The figure lies resting, but seems to seek the rays of the sun in solace.

"Samfund" (granit), 2008. Børglum

Vråvej / Børglum Kirkevej, Børglum

Den gode historie

Skulpturen er af bestilleren beskrevet som: ”… en høj skulptur med geometriske former, hvoraf de horisontale mindre former symboliserer familien, foreningen af enkeltpersoner i Børglum. De er kittet godt sammen og sidder på en høj søjle, som man kan tolke som kirken eller staten.”

Ejer

Erhvervet af Kunstforeningen Børglum i anledning af Børglum-udstillingens 25-års jubilæum 2007

Deutsch
Unger, Klaus: Gesellschaft, 2008. Børglum
Der Titel der Skulptur, ”Gesellschaft”, weist auf den Zusammenhalt hin, der unter den Dorfbewohnern Börglums zu finden ist. Sie stehen eng zusammen, Schulter an Schulter, und die Säule symbolisiert das gemeinsame Fundament.

English
Unger, Klaus: Society, 2008. Børglum
The title of this sculpture refers to the unity that is found among the citizens of Børglum. They stand close, shoulder to shoulder, and the column symbolizes shared values.

"Solur" (granit), 2008. Nr. Lyngby

Solnedgangspladsen, Nr. Lyngby

Den gode historie

Soluret tæller timerne og minutterne til Solen går ned i Vesterhavet. Solnedgangspladsen et populært udflugtsmål på skønne sommeraftener, når solen farver himlen rød.

Klaus Unger, der også har skabt et par kandelabre til Nr. Lynbgy kirke lidt inde i landet, har værksted i umiddelbar nærhed af Nr. Lyngby.

Ejer

Nr. Lyngby / Hjørring kommune

Deutsch
Unger, Klaus: Sonnenuhr, 2008. Sonnenuntergangsplatz, Nr. Lyngby

English
Unger, Klaus: Sundial, 2008. Sunset spot, Nr. Lyngby

 

"Løkken Skanse" (Nexø sandsten), 2010. Løkken

Norgesvej / Sønder Strandvej, Løkken

Den gode historie

Under Englandskrigene 1807-14 blev kysten ved Løkken i 1808 befæstet med en skanse, en såkaldt redoute. Skansen lå for enden af den nuværende Romedahlsvej, hvorfra der kunne holdes øje med kysten og skrides til handling, såfremt de formastelige englændere angreb.

I 200-året for skansens opførelse ønskede Løkken Museumsforening at genetablere skansen, men strenge restriktioner i kystfredningen satte en stopper for projektet. I stedet skabte Klaus Unger en lille granit-version af skansen, baseret på de originale tegninger fra 1800-tallets begyndelse.

Ejer

Løkken Museumsforening

Deutsch
Unger, Klaus: Løkken Schanze, 2010. Løkken
Die kleine Kopie der Løkken Schanze ist als Denkmal für die Befestung des Küstendorfs während des Englandkrieges 1807-14 errichtet worden.

English
Unger, Klaus. The Løkken Entrenchments, 2010. Løkken
This litte copy of the entrenchments of Løkken was created as a memorial to the fortifications of Løkken during the wars with England 1807-14.