Ukendte kunstnere

"Hjortebrønd" (granit, vandkunst), 1945. Vrå

Vrå Valgmenigheds parkeringsplads, Vestergade 41, Vrå

Den gode historie

Kronhjorten, der bukker sig ned for at drikke fra kilden, er skildret i ro og harmoni. Teksten omkring kummen: ”O kærlighed selv, du rolige kilde for kræfternes elv” er hentet fra N.F.S. Grundtvigs salme ”O, kristelighed”, 1824. Verset lyder i sin helhed:

”O kærlighed selv !
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!”

Vandkunsten er sat til minde om Jens Bertelsen, som fra 1900 var Vrå Valgmenigheds første præst. Hans svigerforældre, Kirstine og Jørgen Terkelsen grundlagde i 1872 Stenum Højskole, som i 1890 blev flyttet til Vrå. I 1904 blev Jens Bertelsen forstander på Vrå Højskole, en stilling, han bestred til 1930.

Ejerforhold

Vrå Højskole

Deutsch
Unbekannter Künstler: Hirschbrunnen (Wasserkunst), (1945). Vrå
Das Wasserkunstwerk ist errichtet worden als Denkmal für den ersten Pastor Jens Bertelsen aus der ”Vraa Valgmenighed” Gemeinde. Der Text an dem Kübel ist Ausschnitt eines Kirchenliedes des Theologen N.F. Grundtvig. Seine volksnahe Gottesanschauung war die Grundlage vieler freien Kirchengemeinden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

English
Unknown artist: Deer Fountain, (1945). Vrå
The fountain was erected in memory of the priest Jens Bertelsen, who was one of the founding fathers of the independent church in Vrå. The text on the fountain's bowl is a paragraph from a hymn by N.F.S. Grundtvig. His popular view on religious matters was the basis for founding a number of independent congregations in Denmark in the late 1800s.

 

"Springvand", afsløret 1904. Hjørring - ikke offentligt tilgængelig

Ikke offentligt tilgængelig

"Landsmænds tillid bar hans virke" (granit), 1947. Vrå

Vestergade / Skolegade, Vrå

Kunstneren bag mindestenen for Møller Nørgaard er ikke kendt, men et bud kan være Sven Bovin, som har skabt andre værker i Vrå, og som gennem en lang årrække stod bag en stor del af de mindesmærker, der blev rejst i Vendsyssel.

Den gode historie

Reliefferne på stenens tre sider skildrer arbejdet på land og i by.

Stenen, der bærer inskriptionen ”Landsmænds tillid bar hans virke”, er rejst i 1947 til minde om højskolelærer og landstingsmand Møller Nørgaard, som fra 1904 underviste Vrå Højskoles mandlige elever i landbrugsfag.

Kunstneren bag mindestenen er ikke kendt, men kunne være billedhuggeren Sven Bovin, der fra 1940 og frem til sin død i 2000 skabte en lang række mindestene og figurative skulpturer rundt omkring i Vendsyssel.

Bovin har bl.a. skabt de to bronze-portrætter af dyrlæge N. Jensen, Lunden, og Trafikminister Ths. Larsen, Borgergade, Vrå. Mindestenens lette relief minder meget om Bovins Frihedsmonument i Boleje, 1945.

Ejer

Vrå by / Hjørring Kommune

Deutsch
Künstler unbekannt (Sven Bovin?): Dreieckiger Gedenkstein, 1947. Vrå
Der Gedenkstein wurde als Denkmal für den Lehrer und Kommunalpolitiker Møler Nørgaard errichtet. Die drei Reliefs zeigen die Bereiche, wofür sich Møler Nørgaard besonders einsetzte: Landwirtschaft, Schule und Kirche.

English
Unknown Artist (Sven Bovin?): Triangular Monument, 1947. Vrå
This monument is placed in memory of teacher and national representative Møller Nørgaard. The monument’s three reliefs relate to the three areas in which Møller was most engaged: agriculture, education, and the church.