TROELSEN, FREDE (1936 - 2014)

Selvlært som billedhugger. Frede Troelsen arbejder dels med natursten, som ornamenteres med tegn à la helleristninger, kalligrafi og hieroglyffer, dels med udhuggede blokke, hvis kubiske former, skabt i stenbruddet, danner afsæt for den videre bearbejdning. I træskulpturer dyrkes et mere sanseligt, kropsligt formsprog, dog med abstraktionen i behold. Frede Troelsens skulpturer findes i en række byer, fortrinsvist på Fyn.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Frede Troelsen arbeitet teils mit Naturstein, der mit rituellen Schriftzeichen, Kalligrafie und Hieroglyphen ornamentiert wird, teils mit heraus gehauenen Blöcken, deren im Steinbruch entstandenen Würfelformen die Grundlage für die Weiterbearbeitung bilden. Seine Holzskulpturen pflegen eine eher sinnliche, körperliche Formsprache, jedoch mit der Abstraktion vorhanden. Frede Troelsens Werke stehen in einer Reihe von Städten, hauptsächlich auf Fünen.

English
Self-taught sculptor. Frede Troelsen works in several materials. His works in stone feature the natural rock which is ornamented with symbols such as helleristninger (primitive Scandinavian rock art) calligraphy, and heiroglyphs; or worked blocks inspired by the natural cubistic forms created in the quarry. His works in wood are more sensual, with a figurative sensibility, although they remain abstract. Frede Troelsen’s sculptures may be found in many cities, primarily on the island of Fyn.

Værker i Hjørring Kommune:

"Stentegn" (granit), 1979. Hjørring

Åstrupvej / Bagterpvej, Hjørring

Den gode historie

Begrebet ’soltegn’ henviser traditionelt til stenalderens helleristninger af cirkelrunde ornamenter, som indgik i rituelle tilbedelser af Solen.

I Frede Troelsens skulptur er soltegnet videreudviklet, så bl.a. en forenklet fremstilling af et par hænder med en bedende gestus, hentet fra Buddhismen, dukker op.

Frede Troelsen er optaget af forskellige kulturers tegn, dette enkle sprog, som er ladet med betydning, og som kun lader sig aflæse korrekt af de særligt indviede.

Troelsen kombinerer ægyptiske tegn med runer, østasiatisk kalligrafi med helleristninger, og dette referencefyldte billed- eller rettere tegnsprog bliver i sig selv et tegn på multikulturel kommunikation på tværs af tid og sted.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1979 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Troelsen, Frede: Stein-Zeichen, 1979. Hjørring
Die Zeichen der Skulptur erinnern an die rituellen Schriftzeichen des Altertums, die man in der Gottesanbetung verwendete. Aber sie können auch daran erinnern, dass wir heute in einer multikulturellen Gesellschaft leben, wo quer durch Raum und Zeit kommuniziert wird.

English
Troelsen, Frede: Stone Symbol, 1979. Hjørring
The markings on this sculpture are reminiscent of prehistoric “helleristninger”, which were created as part of ritual practice. They may also remind us that we presently live in a multi-cultural society in which we must communicate across many boundaries.