THUNE ANDERSEN, GERDA (f. 1932)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1954-1959, studier på Ecôle des Beaux Arts, Paris 1956. Gerda Thune Andersens værker er oftest konkret-abstrakte metalskulpturer, bygget op af geometriske former i et stringent formsprog, præget af rytme og planforskydning. En del af disse værker er bemalet i stærke, klare farver, mens andre fremstår i bronzens varierede patineringer. Gerda Thune Andersen har lavet skulpturer til en række byer landet over.

Hun blev i 1975 medlem af Vrå-udstillingen, og hendes værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausbildung an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1954-59, Studien an der Ecole des Beaux Arts Paris 1956. Gerda Thune Andersens Werke sind häufig konkret-abstrakte Metallskulpturen, von geometrischen Formen in einer stringenten Formsprache aufgebaut, von Rhythmus und Planverschiebung geprägt. Teile dieser Werke sind in starken, klaren Farben, wobei andere in den variierenden Patinierungen der Bronze gehalten sind. Gerda Thune Andersen hat Skulpturen gemacht für Städte landesweit.

1975 wurde sie Mitglied der Vrå-udstillingen, und ihre Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Educated at the Art Academy’s Sculpture School, Copenhagen, 1954-59, studied at the École des Beaux Arts, Paris 1956. Gerda Thune Andersen’s works are most often concrete-abstract metal sculptures, that are built up of geometric forms in a stringent style, which is marked by rhythym and planar contrast. Some of the works are painted in bright, clear colors, while others show varying forms of patina on bronze. Gerda Thune Andersen has created sculptures for many cities in Denmark.

In 1975, she became a member of the Vrå Exhibition, and her works are on view at the Vendsyssel Art Museum and Kunstbygningen in Vrå.

Værker i Hjørring Kommune:

"Kontrapunkt" (bronze), 1970. Hjørring

Døgncenter Motellet, Nordbovej / Hirtshalsvej, Hjørring

Den gode historie

I Gerda Thune Andersens skulpturer er der ofte en spænding mellem formerne, så balance og ubalance, harmoni og disharmoni, stor og lille skala stilles overfor hinanden.
I Kontrapunkt således to former, der i udgangspunktet er ens, men forskellig i skala. Sammen skaber de balance og harmoni.

Ejer

Hjørring kommune

Deutsch
Thune Andersen, Gerda: Kontrapunkt, 1970. Hjørring
In Kontrapunkt treffen sich zwei Formen, die den selben Ausgangspunkt haben, aber in der Skala unterschiedlich sind. Zusammen bilden sie Balance und Harmonie.

English
Thune Andersen, Gerda: Contrapoint, (1970). Hjørring
In Contrapoint, two forms of the same size, but different scale meet each other. Together they create balance and harmony.

"Tidevand" (bronze), 1978. Hjørring

Foran Codanhus, Nørregade 2, Hjørring

Den gode historie

Gerda Thune Andersen fortalte i 1978 om den udstilling, som skulpturen var en del af: ”Tidevand kalder jeg min udstilling. Tidevand er noget, der stiger og falder – noget, der kommer og går – noget med stærke lidenskaber og bevægelser. Når tidevandet trækkes tilbage, afklares nye ting. På den måde føler jeg mig som tidevandet.” (Vendsyssel Tidende, 5.2.1978)

Skulpturen er bygget op af krumme plader, der folder sig om en kerne. Måske kan man få associationer til sejl og skibsfart, for skulpturen rummer en vis fremdrift i sig.

Ejer

Hjørring Kommune

Deutsch
Thune Andersen, Gerda: Gezeiten, 1978. Hjørring
Die Skulptur besitzt sowohl eine vorwärts als auch rückwärts gerichtete Bewegung und entspricht so den Gezeiten, die der Skulptur ihren Namen gegeben haben

English
Thune Andersen, Gerda: Tidewater, 1978. Hjørring
This sculpture encompasses both a forward and backward sense of motion, and thus relates to the tidal motion indicated in its name.

"Gavludsmykning", 1982. Hjørring - midlertidigt nedtaget

Midlertidigt nedtaget

"Gavludsmykning" (bemalet træ), 1982. Hjørring

Ungdomsskolen Godthåb, Palleskærvej 6, Hjørring

Den gode historie

I rytmisk bevægelse og klare farver breder relieffet sig ud over skolens væg. Nogle former hænger sammen, andre er alene, og i sin abstraktion fortæller frisen måske alligevel noget om individualitet og sammenhold, to vigtige temaer for ungdomsskolens elever.

Relieffet blev skabt i samarbejde med elever på Ungdomsskolen Godthåbs dagskole.

Ejer

Ungdomsskolen Godthåb / Hjørring Kommune

Deutsch
Thune Andersen, Gerda: Giebelornament, 1982. Hjørring
In rhythmischer Bewegung und in klaren Farben breitet sich das Relief auf der Wand der Schule aus. Manche Formen hängen zusammen, andere sind einzeln, und in ihrer Abstraktion erzählt die Fries vielleicht doch von Individualität und Zusammenhalt, zwei wichtigen Themen für die Schüler dieser Schulform.

English
Thune Andersen, Gerda: Gable Decoration, 1982. Hjørring
This relief spreads across the wall in a rythmic pattern of bright colours. Some shapes relate to one another, others stand alone. This frieze may, in abstract fashion, comment upon individuality and unity; two very important themes for the sudents of this school.

"Tumlingen", 1986. Lundergårdskolen, Hjørring - Ikke offentligt tilgængelig

Ikke offentligt tilgængelig

"Uden titel" (corténstål), 1991. Hjørring

University College Nordjylland Hjørring Sygeplejerskeskole Skolevangen 45, Hjørring

Den gode historie

Skulpturen består af tre løse dele, der lige netop ikke passer ind i hinanden, hvilket understreger den opdelte udformning. Som i de fleste af Gerda Thune Andersens skulpturer er der ikke tale om et genkendeligt motiv, men snarere om associationsmuligheder, her i retning af en fugl på grund af ”øjet” på det højeste af de tre elementer.

Skulpturen er både organisk og dynamisk, og trodser dermed det tunge metal, den er skabt af.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1991 med støtte fra Sygeplejerskeskolen og Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Thune Andersen, Gerda: Ohne Titel, (1991). Hjørring
Ist es ein Vogel oder einfach Form? Gerda Thune Andersens Skulpturen sind reich an Assoziationen, aber es gibt keine richtige Antwort. Die Skulpturen müssen individuell interpretiert werden.

English
Thune Andersen, Gerda: Untitled, (1991). Hjørring
Is this a bird, or merely a group of shapes? Gerda Thune Andersen’s sculptures bring to mind a wealth of associations, but there is no fixed motif; every sculpture requires an individual interpretation.