SØRENSEN, BENT (1923-2008)

Uddannet håndværksmaler 1944, Kunstakademiets Maler- og billedhuggerskole, København 1946-1947. Bent Sørensen blev i sine unge år optaget af den konstruktivistiske skulptur, men arbejdede livet igennem også med figurative, anekdotiske værker. Skulpturerne blev fremstillet i sten, træ, keramik og jern, som blev hans foretrukne materiale. Metalskulpturerne blev ofte bemalet i stærke farver.

Bent Sørensens værker ses i en række museumssamlinger, ligesom han har skabt værker til en lang række byrum landet over.

Deutsch
Gelernter Handwerksmaler 1944, Maler- und Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1946-1947. In seinen jungen Jahren fand Bent Sørensen Interesse an der konstruktivistischen Skulptur, arbeitete aber sein Leben lang auch mit figurativen, anekdotischen Werken. Die Skulpturen wurden in seinen Lieblingsmaterialien Stein, Holz, Keramik und Eisen hergestellt. Die Metallskulpturen wurden oft in grellen Farben bemalt.

Bent Sørensens Werke können in einer Reihe von Museumssammlungen und Städten landesweit gesehen werden.

English
Trained as a house painter 1944, Art Academy schools of painting and sculpture, Copenhagen, 1946-47. Bent Sørensen was in his youth interested in constructivist sculpture, but throughout his life, also created figurative, anecdotal works. The sculptures were created in stone, wood, ceramic and iron, which became his favored material. The metal sculptures were often painted in bright colors.

Bent Sørensen’s works are a part of many museum collections, and may be seen in many city spaces around Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Rød væg" (bemalet corténstål), 1986. Hjørring

Foran Nordjyske Stiftstidende, Frederikshavnsvej 81, Hjørring

Den gode historie

Bent Sørensens to monumentale jernskulpturer foran Nordjyske Stiftstidendes Hjørring-redaktion er glimrende eksempler på den non-figurative skulptur, som kredser omkring form, flade og rum. Skulpturerne har mindelser om både bygninger og maskiner, men er først og fremmest rene skulpturelle udtryk, der ikke søger at lede oplevelsen i noget bestemt retning.

Ejer

Nordjyske Stiftstidende, finansieret af daværende Vendsyssel Tidende og Hjørring Kommunes Kunstudvalg i forbindelse med indvielsen af Vendsyssel Tidendes bygning på Frederikshavnsvej. 

Deutsch
Sørensen, Bent: Rote Wand, 1986. Hjørring
Die zwei abstrakten Skulpturen erzählen von Form, Fläche und Raum. Sie erinnern sowohl an Bauwerke als auch an Maschinen, aber in erster Linie sind sie rein skulpturelle Ausdrucksformen, die nicht versuchen, das Erlebniss in eine bestimmte Richtung zu lenken.

English
Sørensen, Bent: Red Wall, 1986. Hjørring
These two abstract sculptures refer to the concepts of form, area, and space. They are reminscent of buildings or machines, but are in essence purely sculptural works that do not seek to lead one to

"Rummølle" (bemalet corténstål), 1986. Hjørring

Foran Nordjyske Stiftstidende, Frederikshavnsvej 81, Hjørring

Den gode historie

Bent Sørensens to monumentale jernskulpturer foran Nordjyske Stiftstidendes Hjørring-redaktion er glimrende eksempler på den non-figurative skulptur, som kredser omkring form, flade og rum. Skulpturerne har mindelser om både bygninger og maskiner, men er først og fremmest rene skulpturelle udtryk, der ikke søger at lede oplevelsen i noget bestemt retning.

Ejer

Nordjyske Stiftstidende, finansieret af daværende Vendsyssel Tidende og Hjørring Kommunes Kunstudvalg i forbindelse med indvielsen af Vendsyssel Tidendes bygning på Frederikshavnsvej.

Deutsch
Sørensen, Bent: Raummühle, 1986. Hjørring
Die zwei abstrakten Skulpturen erzählen von Form, Fläche und Raum. Sie erinnern sowohl an Bauwerke als auch an Maschinen, aber in erster Linie sind sie rein skulpturelle Ausdrucksformen, die nicht versuchen, das Erlebniss in eine bestimmte Richtung zu lenken.

English
Sørensen, Bent: Space Mill, 1986. Hjørring
These two abstract sculptures refer to the concepts of form, area, and space. They are reminscent of buildings or machines, but are in essence purely sculptural works that do not seek to lead one to

"Plovskæret" (bemalet jern), 1988. Hjørring

LandboNord, Aalborgvej 94, Hjørring

Den gode historie

Bent Sørensen sagde i forbindelse med afsløringen af skulpturen: ”Jeg har flere gange taget tilløb til at lave et plovskær, men det har været i meget mindre format. Men efterhånden blev jeg klar over, at det skulle op i meget større dimensioner, for at jeg kunne være tilfreds. Og den mulighed fik jeg med opgaven i Hjørring. Linjerne i plovskæret er meget enkle, men undervejs har jeg måttet sande, at det enkle så langt fra er det nemme. Nu håber jeg, at skulpturen vil falde ind i omgivelserne, men samtidig skulle den gerne hele tiden vise nye sider.” (Vendsyssel Tidende, 21.6.1988)

Skulpturen blev bestilt til markering af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse, og plovskæret stå, trods skulpturens historiske beggrund, som et stærkt symbol på landbrugets position i Hjørring Kommune i dag.

Da Landbo Nord i 2008 flyttede sit hovedkvarter til Brønderslev, blev et plovskær i miniformat, ca. 150 cm. højt, opstillet foran hovedindgangen.

Ejer 

Hjørring Kommune, erhvervet 1988 i anledning af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse med støtte fra HALS (Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab), Hjørring-Frederikshavn Husmandskreds, Hjørring Kommune, Hjørring Kommunes Kunstudvalg, Byggeriets Realkreditfond, Andelsbanken, Bikuben, Den Danske Bank, Handelsbanken, Hjørring Handelsstandsforening, Jelstrup-Lyngby Sparekasse, Lokalbanken, Maskinhandlerforeningen, Nykredit, Privatbanken, Sparekassen for Vraa og Omegn, Sparekassen Nordjylland, Slagteriselskabet Sundby-Wenbo, Topsikring, Vendsyssel Dyrlægeforening, Landbogårdens personale.

Deutsch
Sørensen, Bent: Die Pflugschar, 1988. Hjørring
Die riesige Pflugschar erinnert daran, dass Hjörring von Ackerland umgeben ist. Die Pflugschar wurde anlässlich des 200-jährigen Jubiläums für die Freiheit der Landbevölkerung errichtet.

English
Sørensen, Bent: Ploughshare, 1988. Hjørring
The monumental ploughshare reminds us that Hjørring is surrounded by farmland. It was erected in memory of the 200th anniversary of the abolishment of indentured servitude in Denmark- the freeing of Danish peasants.