RIGET, KARL AAGE (1933-2001)

Uddannet håndværksmaler 1951, studier på Teknisk Skole 1951-53. Selvlært som kunstmaler og billedhugger. Karl Aage Riget repræsenterede den konkrete, non-figurative skulptur, hvor form, volumen og rumlighed var omdrejningspunktet. Skulpturerne er ofte strukturerede ophobninger af geometriske former som kuber og cylindre, skabt i poleret stål eller med farverig bemaling. Karl Aage Riget havde tillige en stor grafisk produktion, og hans værker ses i samlinger og byrum landet over.

Deutsch
Gelernter Handwerksmaler 1951, Studien an der Technischen Schule 1951-53. Autodidaktischer Kunstmaler und Bildhauer. Karl Aage Riget repräsentierte die konkrete, non-figurative Skulptur, wo Form, Volumen und Räumlichkeit der Drehpunkt ist. Die Skulpturen sind häufig Ansammlungen geometrischer Formen wie Würfel und Zylinder, in poliertem Stahl erschaffen oder bunt bemalt. Außerdem hatte Karl Aage Rieget eine große grafische Produktion, und seine Werke können in Sammlungen und Städten landesweit gesehen werden.

English
Formally trained as a house painter 1951. Studied at technical college 1951-53. Self-taught painter and sculptor. Karl Aage Riget was a representive for concrete, non-figurative sculpture, where form, volume and use of space are the main focus. The sculptures are often structured clusters of geometric forms such as cubes or cylinders, created in polished steel, or covered in colorful paint. Karl Aage Riget also had a large graphic production, and his works may be seen in collection and city spaces around Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Uden titel" (rustfast stål), 1986. Hjørring

EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej 10, Hjørring

Den gode historie

Karl Aage Rigets skulpturer er konkrete, forstået som rent abstrakte værker uden fortællende eller tolkbart indhold.

Skulpturerne bygges op i geometriske grundformer og er strukturer af åbne og lukkende rum, af afgrænset form og indrammet tomrum. I en stadig variation af kube, cirkel og cylinder skabte Karl Aage Riget skulpturer, der ændrer karakter i takt med, at man bevæger sig rundt om dem.

Ejer

Hjørring Kommune, finansieret af Hjørring Tekniske Skole, Nykredit, Lokalbanken og Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Riget, Karl Aage: Ohne Titel, 1986. Hjørring
Die Skulptur ist aus geometrischen Formen aufgebaut und weist nur auf sich selbst hin. Damit ist sie ein echtes, modernistisches Kunstwerk, wobei es nur darum geht Kunst zu zeigen.

English
Riget, Karl Aage: Untitled, 1986. Hjørring
This sculpture is formed of a myriad of geometric forms, and refers to nothing but itself. It is a genuinely modernistic artwork which is only about art.

"Uden titel" (rustfast stål), 1986-87. Hjørring

Bropladsen 11, Hjørring

Den gode historie

Karl Aage Rigets skulpturer forestiller ikke noget, de er ren kunstneriske form uden reference til noget, vi kender uden for kunstens egen verden. Skulpturerne er sammenstillinger af geometriske former i to og tre dimensioner, og skulpturernes formål er alene at være kunst. De handler om form, lys, skygge og refleksion, som ændrer sig, når man bevæger sig rundt om skulpturerne.

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet 1987, med støtte fra Dansk Finans A/S, Hoffmann & Sønner, Kreditforeningen Danmark og Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Riget, Karl Aage: Ohne Titel, 1986-87. Hjørring
Die Skulptur ist von geometrischen Formen aufgebaut und weist nur auf sich selbst hin. Damit ist sie ein echtes, modernistisches Kunstwerk, wobei es nur darum geht Kunst zu zeigen.

English
Riget, Karl Aage: Untitled, 1986-87. Hjørring
This sculpture is formed of a myriad of geometric forms, and refers to nothing but itself. It is a genuinely modernistic artwork which is only about art.